Vacant positions

Horten videregående skole, illustrasjon: LINK arkitektur AS/ Brick Visual
Horten videregående skole, illustrasjon: LINK arkitektur AS/ Brick Visual

Konkurransesjef, Norge

LINK arkitekturs visjon er å skape rom for bedre liv. Som Skandinavias ledende arkitektkontor lykkes vi godt i plan og designkonkurranser, og ønsker å løfte arkitekturnivået enda et hakk!  Et strategisk grep er å profesjonalisere og effektivisere konkurranseprosessen i konsernet. Vil du være med på laget som kan løfte vår arkitektoniske profil til neste nivå?

LINK arkitektur ønsker å øke kvaliteten og dermed vinne flere spennende konkurranser. For å nå denne målsetningen videreutvikles organisasjonen med nasjonale konkurranseenheter og konsernovergripende arbeidsmetoder for avvikling av konkurranser på nasjonalt- og konsernnivå. Konkurranseenhetene skal ledes av konkurransesjefer i Norge, Sverige og Danmark.

Som konkurransesjef evner du å utvikle konsepter av høy arkitektonisk kvalitet og ser stadig etter nye alternative løsninger. Du er en kreativ ildsjel med stor interesse for faget og arkitekturens betydning for kunden og samfunnet som helhet. For å oppnå de beste synergiene bør du som konkurransesjef være en lagspiller som evner å bygge lagånd gjennom en kombinasjon av motivasjon, tilpasning og personlig utvikling.

Den nye modellen er forankret i hele virksomheten og vil gi deg et stort spillerom til å realisere den ønskede målsettingen. Vi ser etter deg som ønsker å ta LINK arkitektur til et høyere konkurransenivå gjennom et godt samarbeid på tvers av landegrensene!

Ansvar- og arbeidsoppgaver:

 • Løfte det arkitekturfaglige nivået i hele konsernet
 • Ansvar for å etablere den nye konkurransemodellen, samt ansette medarbeidere til konkurransesenheten
 • Utvikle felles metoder, verktøy og effektive arbeidsprosesser
 • Skape nye oppdrag gjennom relasjoner til kunder
 • Forhandle konkurransevederlag og fordeling mellom samarbeidspartnere
 • Selv delta i konkurranser med et visst omfang og dybde
 • Konkurransesjefen har personalansvar for de medarbeiderne som er tilknyttet enheten

Kvalifikasjoner:

 • Arkitektutdannelse med minimum 7-10 års erfaring med konkurranser på et høyt internasjonalt nivå
 • Dyktig konseptutvikler med evnen til å omsette konsepter til konkrete prosjekt
 • Du har et godt nettverk
 • Struktur for å bygge metodeutvikling og utvikle effektive prosesser
 • Erfaring med å utarbeide synteser basert på innspill fra ulike aktører
 • Viser effektiv håndtering av IT-verktøy som anvendes i utvikling av konkurranser
 • Solid erfaring med formidling av arkitektur, både muntlig og skriftlig
 • Høyt engelsk nivå, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Kreativ konseptutvikler som trives med utvikling av nye løsninger
 • Beslutningsdyktig og evne til å iverksette og skape aktivitet
 • Strategisk anlagt
 • Evner å sette tydelig retning og trives med å jobbe i team
 • Visjonær med en nysgjerrig fremtoning
 • Arbeider effektivt i et hektisk miljø
 • Sterkt ønske om å skape verdi for kunden og samfunnet
 • God relasjonsbygger

Vi tilbyr:

 • Et spennende skandinavisk miljø med faglig nettverk på tvers av landegrensene
 • Deltagelse i store og samfunnsnyttige prosjekter
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en slagkraftig organisasjon
 • Konkurransemessige betingelser

Ta kontakt med våre rådgivere i Assessit for mer informasjon om stillingene:

Øistein Magnussen, partner
oma@assessit.no
+47 901 06 060

Kenneth Ryvoll Klev, partner
krk@assissit.no
+47 970 64 624

Du søker på stillingen her: https://assessit.recman.no/job.php?job_id=81073