Om LINK

Om LINK

Om LINK

Hva er et godt rom? Man kan like gjerne spørre om hva som er meningen med livet. Det er det som gjør arkitektur spennende, mystisk og krevende. Hva som gjør et rom godt å jobbe eller bo i, avhenger av omgivelsene, hva rommet og bygningen skal brukes til og hvordan det innredes. I LINK arkitektur ønsker vi å ta på oss de aller mest utfordrende prosjektene fordi vi vet at arkitektur handler om å løse enkeltoppgaver til beste for helheten. Vi har all kompetanse tilgjengelig til enhver tid, og vi er vant til å få ulike fagfelt innen arkitektur til å jobbe sammen mot ett og samme mål. Men vi er ydmyke for at det aldri bare finnes ett svar på en utfordring. Vi elsker å starte enhver utfordring med perspektivet om uendelige muligheter.

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Vår forretningsmodell er å skape verdi for både våre kunder og samfunnet, gjennom forståelse av kundenes forretning og myndighetens behov for å forvalte en helhetlig bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi har bygget 15 sterke kontorer med rundt 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Det ligger mange muligheter i at vi har et kontor geografisk nær deg, samtidig som all kompetanse og kapasitet i LINK er tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging av medarbeidere som kjenner det lokale eiendomsmarkedet. LINK tilbyr en bred kompetanse innen alle arkitektytelser, urbanisme, plan, landskap,  interiør, industri og produkt-design.

Firmastrukturen, og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, gjør oss i stand til å påta oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, by og stedsutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg, utdanning/forskning og kulturbygg. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har kjøpet av Aarhus arkitekterne A/S i desember 2016 styrket oss vesentlig i Danmark og på sykehussektoren i hele Skandinavia.  Aarhus arkitekterne, som tilførte oss ca 90 ansatte, har skiftet navn til LINK arkitektur og har kontor i København og Århus.

Som kunde vil du oppleve oss som en samarbeidspartner som driver prosjekter framover og utfordrer deg underveis i prosessen, ikke minst på bærekraft. God arkitektur skal både ta hensyn til prosjektøkonomi, bærekraft, fleksible og universelle løsninger, omgivelsene og god design. Vi setter sammen et flerfaglig team som skal sikre at alle disse elementene blir godt ivaretatt.

Kontaktperson

Martha Bergh Lunde Konstituert adm dir
Team:
Adm/ Stab
Tel:
+47 410 40 822
mbl@linkarkitektur.no