Nyheter

Vinnande tävlingsförslag banar väg för framtidens cirkulära inredning

Det vinnande teamet på Re:ivent & Re:make i Malmö, i fullt gång med sitt förslag "Re-Markable".

Vinnande tävlingsförslag banar väg för framtidens cirkulära inredning

2017-10-25

Re:invent & Re:make Hackathon initierades för att hitta smarta och innovativa lösningar på en av dagens största utmaningar – smart resurshushållning. De två vinnande idéerna i tävlingen är en återbruksmärkning för möbler samt en heltäckande tjänst för att hyra kontorsinredningar.

Hackathonen, ett initiativ av bland annat LINK arkitektur, lockade ett sjuttiotal innovatörer från olika branscher.

- Utifrån ett hållbarhetsperspektiv behöver vi bli smartare på resurshushållning och slänga mindre inredning. För att klara det, måste alla aktörer i inredningsbranschen samverka. Inredningsprodukter måste utvecklas för att möjliggöra ett framtida återbruk och vi behöver nya affärsmodeller som stödjer ett cirkulärt kretslopp, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur och projektledare för Re:invent & Re:make.

Re:invent & Re:make har finansierats med forskningsbidrag från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Deltagarna ställdes inför utmaningen att utifrån sex verkliga problem, presenterade av aktörer inom branschen, skapa nya produkter, tjänster och lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi. Utgångspunkten låg i inredning för offentliga miljöer och kontorsmiljöer, där största spillet av produkter sker idag. Efter två dagars intensivt arbete presenterade teamen sina idéer för en jury. 

Vinnarna - återbruksmärkning och hyrtjänst
I Malmö gick det vinnande bidraget under namnet Re-Markable. Idén knyter an till konstvärldens proveniens. Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag och ska bidra till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra möbelföretagets satsningar på cirkulära affärsmodeller. Juryns motivering löd: 

Den vinnande idén Re-Markable synliggör återbruk och engagerar producenten att ta ansvar för produkter under hela livscykeln. Idén bygger på transparens och nyttjar produkternas historia för att öka dess värde och attraktivitet. Re-Markable består av en fysisk märkning och en digital kod som gör lösningen extra intressant både för producenten, marknaden samt slutanvändaren. Modellen är flexibel, utvecklingsbar och kan skalas upp och fungera som en lösning inom andra branscher och områden.

- Det har varit väldigt roligt och lärorikt att vara med på hackathonet och att vi vann känns förstås helt fantastiskt. Det ska bli kul att ta detta vidare nu och vi ser en stor potential i att knyta an vår idé till andra företag, institutioner och organisationer som strävar mot samma mål och som vi kan bygga vidare på, säger Anna Gudmunsdottir, som var del av det vinnande Malmö-teamet.

I Stockholm vann bidraget Furniture as a Service – en komplett uthyrningstjänst för offentlig inredning. Idén bygger på att företag, istället för att köpa kontorsinredning, hyr densamma och sedan lämnar tillbaka den. Möblerna kan sedan renoveras eller byggas om för att kunna hyras ut igen. Tjänsten skapar därmed ett cirkulärt system som går att följa via en digital märkning. Juryns motivering löd: 

Furniture as a Service erbjuder en helhetslösning där inredningen hyrs ut som en tjänst där skötseln av produkten ingår. Tjänsten bygger på samarbete mellan flera aktörer inom inredningsbranschen som tillsammans säkerställer produkternas långsiktiga kvalitet och återbruk. Märkningen av produkter möjliggör att producenter kan ta långsiktigt ansvar för sina produkter och erbjuda reparation och eventuell upcycling/återvinning i slutet av produkternas livscykel.

– Det har varit väldigt roligt men också nervöst och stundtals väldigt krävande. Vi kom inte hit för att vinna utan för att lära oss och utmanas, säger Therese Lundborg och Stina Edlund som vann i Stockholm.

De vinnande teamen tilldelas ett bidrag på 25 000 kronor för att vidareutveckla sina idéer och ta fram en affärs- och marknadsplan. Därefter kommer juryn att göra ännu en bedömning av innovationshöjd, marknadsattraktivitet, genomförbarhet och skalbarhet, för att kunna tilldela teamen ytterligare 25 000 kr i utvecklingsbidrag.

FAKTA
Re:invent & Re:make hackathon anordnas av LINK arkitektur tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Altitude Meetings, Epicenter Stockholm, Kompanjonen, RP, Bjerking, Green Furniture, Nordic Green Design, Sustainable Innovation, Sustainable Business Hub, Trendstefan och Tema. Projektet är en del av Re:Source, Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet, finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Re:invent & Re:make - Malmö
Idébeskrivning: "Re-Markable är en märkningstjänst för möbelföretag som arbetar med cirkulära affärsmodeller inom sektorn offentlig- och kontorsmiljö. Tjänsten bidrar till en mer positiv syn på återbrukade möbler, dels genom att ta fasta på och lyfta fram möbelns historia och dels genom att marknadsföra företagets satsningar på cirkulära affärsmodeller".

Team: Anna Gudmundsdottir, industridesigner, Gina Wiklund, grafisk designer och produktdesigner, Paulina Björk, projektledare inom hållbar utveckling, Liv Andersson, designer med fokus på hållbar utveckling, och Fares Younes, arkitekt.

De tre utmaningarna som deltagarna i Malmö ställdes inför handlade om:

  • Recycling Partner: Hur kan man öka återanvändningen av produkter exempelvis förvaringsmöbler eller bordsskivor som inte går att återvinna på grund av deras materialsammansättning.
  • Malmö Stad Stadskontoret: Hur kan man inventera möbler på ett bra sätt? Hur hittar man en modell för återanvändning/upcycling av möbler och inredningsprodukter inom Malmö Stad?
  • Green Furniture Concept: Hur ska man göra hyresmodellen attraktiv och få företag, kommuner och landsting att tänka längre än nästa års budget? Hur kan man göra möbler attraktiva som andrahandsprodukter och hur löser man förvaringen?

Re:invent & Re:make - Stockholm
Idébeskrivning: Furniture As A Service är en uthyrningstjänst där offentlig inredning fungerar som en service istället för en produkt. Tjänsten skapar ett cirkulärt system av dagens möbler som även går att följa via en digital märkning.

Team: Stina Edlund, student vid KTH och Therese Lundborg, student vid Handelshögskolan i Stockholm.

De tre utmaningarna som deltagarna i Stockholm ställdes inför handlade om:

  • Kompanjonen: Hur olika produktgrupper ska ses över för att kunna leverera återbrukat byggmaterial på industriell nivå.
  • Interface: Hur man ska göra för att öka återbruket av textila golv som är Cradle-to-Cradle-certifierade, samt hur man kan hantera gamla golv lokalt.
  • Möbelbruket: Hur man ska hitta nya lösningar och affärskoncept kopplat till återbrukbart sortiment.