Sjölunda skola – naturnära lärmiljöer

Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Sjölunda skola
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Sjölunda skola – naturnära lärmiljöer

Ett nytt bostadsområde har växt fram i Lidköping, intill Vänerns strand och natursköna skogsområden. Här utgör Sjölunda skola en central funktion för lokalsamhället, som skolverksamhet och mötesplats för föreningslivet.

Skolbyggnaden har utformats för att stärka skolans identitet som hållbar verksamhet och för att undervisningen ska kunna dra nytta av naturen. Byggnaden knyter an till det omgivande skogsområdet genom välplanerad fönstersättning och materialval med tydlig, visuell koppling till naturen – trä, tegel och sedumtak. Hållbarhet i förvaltning och beständighet har genomsyrat projektet som certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

Flexibla lärmiljöer
Skolan är uppdelad i fyra olika lärmiljöer som kan samnyttjas för ökad flexibilitet. Lärmiljöerna är placerade på varsin sida av en central byggnadsdel som rymmer torg, bibliotek och ämnessalar för musik, slöjd, naturvetenskap etc. Utformningen baseras på en modul för modernt lärande, framtagen av LINK arkitektur. I den norra delen finns skolans matsal, som delar kök med Sjölunda förskola och på södra delen av tomten finns en idrottshall som samnyttjas med det lokala föreningslivet.

Skolan är projekterad för 350 elever i årskurs F-6, men kan ställas om till högstadium och/eller rymma en extra parallellklass vid behov.

Kontaktperson

Johanna Eriksson
Johanna Eriksson Regionchef
Kontor:
Lidköping
Mob:
+46 76 138 73 58
Tel:
+46 10 479 99 63
johanna.eriksson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Lidköping Kund: Lidköpings kommun/MVB Astor AB Bruttoarea: 6 500 m2 Status: Färdigställt 2017 Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Miljöbyggnad Silver