Förskolan Hoppet

Förskolan Hoppet

LINK har gestaltat förskolan Hoppet, ett bygg- och innovationsprojekt som strävar efter att bli helt fossilfritt. Alla beslut om material, utformning och placering grundar sig i klimatpåverkan, vilket resulterat i en minskad påverkan med ca 70 % i jämförelse med ett liknande projekt.

Byggnaden får en koljerngrund som består av återbrukat glas. Nästan alla byggnadsdelar är av massivträ, golven planeras i kork och de flesta interiörerna får ytskikt i trä.

Fönstren ramas in och skapar sittplatser som knyter ihop inom- och utomhusmiljön. De utskjutande träprofilerna ger ytterligare djup och ett mjukt intryck genom de skuggningar som uppstår.

Bakom projektet står över 50 engagerade projektörer med Göteborgs Stad som beställare. Förskolan börjar byggas under sommaren 2020 och verksamheter flyttar in under jubileumsåret 2021.

Uppdragsansvarig arkitekt är Andreas Lebisch.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Plats: Backa Kyrkogata 11, Hisings Backa Kund: Göteborgs Stad, Derome Bruttoarea: 1 848 m2 Status: Pågående Tjänster: Arkitektur