Nyheder

LINK arkitektur tager næste step i ambitiøs digitaliseringsstrategi

Fra venstre: Jan Buthke, André Agi og Franz Forzberg-Mussault - Foto: Lars Gartå

LINK arkitektur tager næste step i ambitiøs digitaliseringsstrategi

2019-12-16

Fremtiden inden for digitalisering af arkitekturen hedder parametrisk design. Det er en procesbaseret metode, der bygger på algoritmisk tænkning og styrker forholdet mellem designintention og arkitektur. LINK arkitektur investerer konsekvent i denne udvikling, blandt andet ved at rekruttere eksperter i både Sverige, Norge og Danmark

LINK arkitektur i Danmark har netop ansat en stor kapacitet inden for parametrisk design, Jan Buthke, som skal lede tegnestuens arbejde inden for digitale designprocesser. Jan har senest været ansat på Arkitektskolen Aarhus, hvor han har arbejdet med digital udvikling, robotteknologi og parametrisk design. Hos LINK arkitektur bliver han Computational Design Lead.

”Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at være med til at drive udviklingen af parametrisk design hos LINK arkitektur. Det er vores ambition at udvikle og implementere parametriske metoder baseret på digital teknologi med henblik på yderligere at kvalificere den arkitektur, vi skaber. Den nyeste udvikling inden for software, digitale processer og fabrikationsmetoder har åbnet en række nye og spændende muligheder for innovative arkitektvirksomheder som LINK arkitektur”, siger Jan Buthke

Tre fokusområder

Stadig flere kunder, både private og offentlige, efterspørger parametrisk design. Det er blandt andet grunden til, at LINK arkitektur nu vælger at satse på en ambitiøs strategi og ansættelsen af store kapaciteter på området. I Danmark ledes udviklingen af Jan Buthke, som sammen med André Agi i Sverige og Franz Forsberg-Mussault i Norge, vil drive satsningen fremad med fokus på især bæredygtighed, tidlig fase og automatisering.

Datadrevet fremtid

Parametrisk design handler om løbende at kunne evaluere data og basere designet på fakta. Ved hjælp af moderne teknologi kan fx sollys, vind, indeklima og CO2-fodaftrykket spille ind som en afgørende faktor i bygningsdesignet. Det er således ambitionen hos LINK arkitektur at anvende parametriske modeller både i udvikling og projektering for derigennem at højne den arkitektoniske kvalitet samt blive endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer fx i forhold til bæredygtighed.

”Vi er virkelig glade for at have fået Jan Buthke med på holdet. Jeg er overbevist om at Jan vil kunne bidrage til at indfri vores ambitioner i forhold til arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og effektivitet”, siger Martin Romby Hauge, ansvarlig for BIM og digitalisering hos LINK arkitektur i Danmark.

Visuel programmering i egne projekter

Allerede nu arbejder LINK arkitektur intensivt med effektivisering og automatisering af tunge manuelle processer i projekteringen, hvilket betyder, at medarbejderne kan fokusere på at levere et bedre produkt til kunden. Et eksempel er facaden på Hammerfest Sygehus, som er designet med direkte forbindelse til BIM-modellen. Dermed kan man kontinuerligt arbejde på fx rumindretning op til et par timer før levering og få opdateret facaden med den rigtige vinduesposition og dagslysforhold i patientrummet og kontoret.

Fremover vil datadrevet design indtage en endnu større og mere central plads i LINKs projekter. Ved at etablere en dedikeret strategi forankret i alle tre lande, giver det en unik mulighed for at drage nytte af hinandens erfaringer og kompetencer på tværs af landegrænser.

Imens at André og Jan er nye ansigter hos LINK arkitektur, er Franz allerede velkendt, da han i flere år har været ansat på vores afdeling i Oslo.

Foto: Lars Gartå

Fra venstre:

  • Martin Romby Hauge (BIM og Digitaliseringsansvarlig Danmark)
  • Franz Forsberg-Mussault (Fagleder Parametrisk Design, Norge)
  • André Agi (Kompetensansvarig Parametisk design, Sverige)
  • Jan Buthke  (Computational Design Lead, Danmark)
  • Arno De Ryst (BIM og Digitaliseringsansvarlig Sverige)