Nyheder

LINK arkitektur tegner AUHs nye vartegn

LINK arkitektur tegner AUHs nye vartegn

2018-12-20

LINK arkitektur har tegnet vinderprojektet i konkurrencen om opførelsen af Forum, der bliver sidste etape i udvidelsen af Aarhus Universitetshospital. I Forum samles en række højt specialiserede funktioner i et bygningsanlæg, der sammen med den nye Forum Park bliver midtpunkt og vartegn for Danmarks største hospital. KPC skal som totalentreprenør bygge og styre projektet, der bliver på 22.000 m². Projektet er udviklet i tæt samarbejde med SLA Landskabsarkitekter og SWECO, der er ingeniør på sagen.


Bygning og park bliver ét

I Forum samles så forskellige funktioner som patienthotel, laboratorier, folkekirke, dyrestald, biobank, samt det nye Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), der både skal forske og behandle på diabetesområdet. Især SDCA knyttes tæt til Forum Park, der også bliver det nye grønne samlingspunkt for hele AUH, med fokus på aktivitet og bevægelse. Landskabet udføres med en naturlig karakter og stor artsrigdom.

Bygningerne rejser sig fra parken, med grønne terrasser i flere niveauer, og afsluttes med et højhus, der bliver områdets højeste punkt. Herfra bliver der fra bl.a. patienthotellet en fantastisk udsigt over området.

I bedømmelsesrapporten beskrives projektet således:

”Huset er smukt terrasseret, og det passer flot ind i det omkringliggende kuperede landskab. [..] Tårnet vokser elegant op af basen og den samlede bygning fremstår som en helhed i fint samspil med landskabet.

[…] Det er en stor kvalitet, at det er et venligt, terrasseret byggeri med egen markant identitet, der trækker klare referencer til resten af AUH.”

Direktør for sundhed hos LINK arkitektur, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbejdet med gennemførelsen af Forum:

”Vi glæder os meget til at være med til at færdiggøre visionen for det nye AUH. Med vores forslag til Forum og Forum Park har vi fokuseret på at skabe rumlige, logistiske og funktionelle kvaliteter, der kommer både brugerne i Forum og det øvrige AUH til gode.”

Rum til både forskning og fordybelse

Forum bliver den sidste af de fem planlagte hovedindgange til AUH. Anlægget afslutter samtidig AUHs logistiske hovedstruktur og binder hospitalets hovedgader sammen til en ring. I Forum vil der både foregå højt specialiseret forskning og behandling, samt blive plads til tro og fordybelse i folkekirkens nye lokaler, der udarbejdes i samarbejde med Ingvar Cronhammar.

Det første spadestik bliver taget i december 2019 og Forum forventes færdigbygget i 2022. Den samlede entreprisesum er på 457 mio. kr.

De samlede interessenter i Forum udgøres af:

  • Region Midtjylland - Kontraktholder/bygherre
  • Aarhus Universitets Forskningsfond – Kontraktholder/bygherre
  • Novo Nordisk Fonden (NNF)
  • Folkekirken (FK)

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk