Nyheder

Første spadestik til Kv. Hisstornet i Limhamns Läge

Første spadestik til Kv. Hisstornet i Limhamns Läge

2015-05-08

Fredag den 8. maj blev første spadestik til Kv. Hisstornet taget. Projektet, der er udviklet af LINK arkitektur København, omfatter 162 nye lejligheder og er første projekt i en større udbygning af bydelen Limhamns Läge i Malmø.

Projektet består af tretten mindre volumener i 4-8 etager, koblet sammen i en terrasseret karréstruktur. Hvert volumen har sit facadeudtryk, dog er alle i tegl, og alle har lette altaner i glas. I stueplanet erstatter små private haver altanerne som uderum. Derudover indrettes et fælles gårdrum med legeplads og grønne rekreative områder samt fælles vaskefaciliteter mm. Endvidere vitaliseres stueetagen af forskellige offentlige funktioner som caféer, butikker og værksteder.

Med til 1. spadestik var bl.a. borgmester i Malmø Katrin Stjernfeldt Jammeh, bestyrelsesformand for MKB Lars-Erik Lövdén samt repræsentanter for flere af de tegnestuer, der har del i det store udbygningsprojekt. 

Fakta om Kv. Hisstornet

Sted: Limhamns Läge, Malmø
Status: Forventes færdigopført 2016
Omfang: 162 lejligheder
Bygherre: MKB Fastighets AB / NCC Construction
Arkitekt: LINK arkitektur, opdragsansvarlig Marius Lorentzen