Det Nye Rigshospital, København

Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Nordflygeln, Rigshospitalet
Foto: Adam Mørk
Forrige Næste

Det Nye Rigshospital, København

Region Hovedstadens kvalitetsfonds byggeprojekt omhandler opførelse af ny nordfløj, patienthotel og administration samt p-hus på Rigshospitalet. 

Opgaven spænder fra byggeprogram til færdigt byggeri. Nordfløjs-projektet skal indeholde nye funktioner for HovedOrtocenteret og Neurocenteret, inkl. ambulatorier, radiologisk enhed, operationsområder, sengeafsnit, forskning og uddannelse samt traume OP.

Projektet indeholder forslag for nye tiltag indenfor helende arkitektur og bæredygtighed med patienten i centrum.

Fleksibilitet, logistik og robusthed er omdrejningspunkt for etablering af rammer, der tilgodeser indtænkning af miljøer, der er medvirkende til at fremme de fremtidige behandlingsmæssige rammer.

Det arkitektoniske hovedgreb består af en sammenhængende V-formet struktur, der understøttes af to hovedakser, som sikrer korte afstande samt nem og overskuelig wayfinding. Den særlige disposition sikrer godt udsyn til Fælledparken og gode dagslysforhold. Forslaget giver et bud på en bygningsmæssig åbenhed, transparens, tryghed og humanisme og skaber samtidig en langtidsholdbar og fleksibel løsning, der kan leve og forme sig efter fremtidens udvikling indenfor hospitalsdrift. 

I projektet indgår arbejder i den eksisterende bygningsmasse, der er i fuld drift under udførelsen Hospitalet lever op til 2020 krav i BR10, solceller bidrager med vedvarende energi, og grønne tage indarbejdes som en del af klimatilpasning.

Disse tiltag indgår i den overordnede bæredygtige tilgang til projektet, hvor både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed indgår i den samlede helhedsløsning.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Mette Dan-Weibel Direktør Sundhed / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk
Type: Nybyggeri Udbudsform: Konkurrence Sted: Blegdamsvej 9, København Ø Opdragsgiver: Region Hovedstaden Bruttoareal: 88 900 m2 Status: Ibrugtaget Samarbejdspartner: 3XN, Sweco, Kirstine Jensens Tegnestue Fagområder: Helse og omsorg / Byggeadministration / Beskrivelse / Universel Udformning / BIM - Bygnings Informations Modellering / Arkitektur Arkitekturpris: WAF Award Best Future Hospital