Arena Randers

Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Foto: Thomas Illemann
Forrige Næste

Arena Randers

LINK Arkitektur har vundet konkurrencen om transformationen og udbygningen Arena Randers. LINK Arkitekturs løsning samler alle bygninger under ét fælles tag, og Arena Randers får nyt liv som kulturelt vartegn for byen. I I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk videreføres den eksisterende komposition og samler byggeriet. På afstand vil bygningen fremstå som et stort, skulpturelt objekt - let og svævende i sit udtryk.

Arena Randers er en del af et kulturelt kraftcenter i Randers by og en del af et større fælles sportsområde bestående af Randers stadion, Water and Wellness og Randers Tennishal samt selvfølgelig de eksisterende 3 haller, som i dag udgør Arena Randers.

Det eksisterende halkompleks er bygget over mange omgange og har derved fået et sammensat arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra Viborgvej og Fynsgade indfaldsvejene, som tangerer arenaen, er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset. Den er kendetegnet ved sin horisontale arkitektur med et stort, svævende tag over et underliggende teglvolumen. Tagskive og teglvolumen er let adskilt via et horisontalt vinduesparti.

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. Dette helhedsgreb skaber et klart hierarki i de mange bygninger og muliggør samtidig en tilbygning i en nutidig, moderne arkitektur, der integrerer den eksisterende administrations- og lagerbygning.

Den nye Hal 4 lægger sig på et plateau på grunden i det let skrånende landskab ned mod Viborgvej og Gudenåen. Det svævende tag på den nuværende Hal 1 fortsættes ud over den nye Hal 4. Samtidig videreføres linjerne fra teglvolumenet ud i facadebearbejdningen på den nye hal.

De to horisontale volumener, som det nye halbyggeri således består af, holdes let adskilt og forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår et dynamisk, levende udtryk, der samtidigt tydeligt signalerer bygningens indgangsområde under det store tagudhæng. Det arkitektoniske greb sikrer en åben og inviterende stueplan, hvor uderummene og de indeliggende aktivitetsrum flyder sammen.

Det nye halkompleks består af en ny opvisnings- og multihal til 3.200 siddende tilskuere med ankomst og foyer, samt et VIP område med plads til 500 op imod 600 spisende gæster. Vi har i skitseringen af projektet haft fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse ved afvikling af sportsarrangementer og koncerter.
For at skabe mest mulig intensitet, oplevelse og sammenhæng har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt tribuneanlæg 360 grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne. Løsningen giver desuden en højere grad af fleksibilitet i hallen, da hjørnerne ikke er fastlåste, og samtidig øges overblikket i hallen. Tribunerne kan er fuldt mobile og kan rykkes frem mod banen, så en mere intim stemning opnås, eller de kan alle parkeres i den ene ende af hallen, så fuld åbenhed opnås.

Kontaktperson

Type: 1. præmie i konkurrence. Nybyggeri af hal samt ombygning af eksisterende anlæg Udbudsform: Konkurrence Sted: Fyensgade 1, Randers Opdragsgiver: Arena Randers Bruttoareal: 7 900 m2 Status: Igangværende Samarbejdspartner: Max Bögl, Orbicon Fagområder: Arkitektur