Rehab Station Stockholm – RSS

Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna
Rehab Station Stockholm – RSS, Solna / Foto: Jason Strong
Förra Nästa

Rehab Station Stockholm – RSS

Rehab Station Stockholm, RSS, är ett internationellt rehabiliteringscenter som tar emot patienter från hela världen. Som en av landets ledande aktörer inom rehabilitering för ryggmärgsskadade, behövde verksamheten expandera för att kunna ta emot fler patienter och för att ha möjlighet att rehabilitera patienter med ett större vårdbehov.

Verksamheten ligger i Frösundavik, precis intill Nationalstadsparken, och har bedrivits i äldre kasernlokaler och provisorier. LINK arkitektur anlitades för att rita om- och nybyggnation av ca 50 rum för korttidsboende och rehabilitering, samt dagverksamhet och forskningsmiljöer.

Ett nära samarbete med verksamheten var av stor vikt för att säkerställa att specifika krav på tillgänglighet, funktionalitet och träningsmöjligheter kunde uppfyllas. Rehabiliteringen på RSS har som mål att patienterna ska kunna återfå eller bibehålla en aktiv roll i samhället med hög grad av självständighet. I rehabiliteringskonceptet ingår därför att erbjuda en aktiv och levande miljö. En stor del av personalen på RSS är själva rullstolsburna varför hela miljön har planerats med stort fokus på just tillgänglighet.

En stor utmaning i uppdraget var också att hitta ett fasadspråk och en materialitet som skulle harmoniera med de äldre, kalkputsade kasernbyggnaderna. Den nya byggnadsdelen har en fasad av högkvalitativt tegel och en fönstersättning som bryter byggnadens horisontella, låga volymen. Alla byggnader sammanlänkas av en volym, klädd i värmebehandlad furu, som inrymmer gemensamma funktioner såsom entré, restaurang och mötesplatser.

Rehab Station Stockholm projekterades i ArchiCAD och LINK arkitektur har haft ansvar för BIM-samordning genom hela processen.

Rehab Station Stockholm är ett dotterbolag till Praktikertjänst AB.

Nu invigs landets modernaste rehabiliteringscenter: Nyhet 2017-11-16 >
Rehab Station Stockholm - hemsida >

 

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Solna Kund: Praktikertjänst Fastigheter AB Bruttoarea: 10 500 m2 Status: Färdigställt 2017 Tjänster: BIM / Inredningsarkitektur / Arkitektur / Tillgänglighetsanpassning