Kv Fregatten - Råå, Helsingborg

Kv Fregatten - Råå, Helsingborg
Kv Fregatten - Råå, Helsingborg / Illustration: LINK arkitektur

Kv Fregatten - Råå, Helsingborg

LINK arkitektur har i samarbete med Fastighet AB 3Hus och BAB Byggtjänst AB vunnit en markanvisningstävling för Kv Fregatten på Råå, strax utanför Helsingborg. På ett 16 000 kvm stort planområde planeras det för ca 60 lägenheter, 14 radhus, butikslokal och orangeri.

Kv Fregatten blir en ny del av Råå med närhet till grönområden, havet och en historisk bykärna. Det vinnande förslaget tar avstamp i områdets historia som fiskeläge och dess småskalighet med variationsrik bebyggelse. En tät, urban miljö med flerbostadshus föreslås längs Landskronavägen medan en mer småskalig radhusbebyggelse vänder sig mot grönområdet och Öresund. I det mest trafikexponerade läget, förstärks kvarteret med ett högre hus vars gatuplan är tänkt för kommersiell verksamhet. Ambitionen har varit att skapa byggnader som genom ett tydligt tema skapar en helhet men samtidigt tillåter variation för att ge liv åt kvarteret.

Det vinnande förslaget har utformats utifrån målsättningen att certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. LINK arkitektur har bland annat tagit fram långsiktigt hållbara lösningar för att återvinna regnvatten. Detta för att säkra att bebyggelsen tar hänsyn till effekterna av framtida klimatpåverkan, med tanke på områdets närhet till vattendrag och förhållande till grundvattennivån.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Råå, Helsingborg Kund: Fastighet AB 3Hus, BAB Byggtjänst AB Bruttoarea: 7 700 m2 Status: 2018- pågående Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Miljöbyggnad Silver