Nyheter

LINK skal stå for trygghetsrenovering i Gøteborg

LINK Arkitektur skal stå for trygghetsrenovering i Gøteborg (foto: Felix Gerlach)

LINK skal stå for trygghetsrenovering i Gøteborg

2021-03-02

Hammarkullen er et av Gøteborgs seks spesielt utsatte områder. Nå satses det stort for å fjerne disse områdene fra politiets lister i løpet av fem år. LINK Arkitektur har fått oppdraget med trygghetsrenoveringen, som omfatter ti bygninger med 830 leiligheter og tilstøtende uteområder.

Fysisk design del av løsningen

LINK Arkitektur arbeider i tråd med nyeste forskning og beste praksis i forebygging av situasjonskriminalitet. En gjennomtenkt utforming av boligområder kan fjerne mange fallgruber og bidra til å skape levende miljøer som føles trygge å bo og ferdes i.

Fysiske tiltak kan øke attraktiviteten i området og tiltrekke seg en bredere gruppe mennesker, og dermed øke sosial integrasjon. Arkitektur er viktig for trygghet og velvære, men det trengs andre tiltak for å håndtere alvorlig kriminalitet og folks sosioøkonomiske sårbarhet. Kombinasjonen av fysisk utforming, sosiale tiltak og politiets innsats samt aktiv ledelse skaper trygge nabolag med gode livsmiljøer.

Målbare resultater fra tidligere prosjekter

LINK Arkitektur var det eneste kontoret som oppnådde maksimalt antall poeng for kvalitetsparametere i evalueringen og kan vise til tidligere erfaring med å løfte flere utsatte områder. Ved Korskærparken og Sønderparken i Danmark ble det gjennomført trygghetsrenoveringsprosjekter som ledet til at kriminaliteten ble halvert i Sønderparken og at begge områdene ble fjernet fra Danmarks ghettoliste. Et tredje eksempel er trygghetsrenovering av Bispehaven, også i Danmark, hvor andelen beboere som følte at de bodde trygt økte fra 43% til 65%.

– Denne typen prosjekt krever god kunnskap om hvordan vi former trygge og levende miljøer, men også erfaring med hvordan vi samhandler med beboerne for å skape en følelse av eierskap til stedet. Det er også viktig å huske at området skal være et godt sted å bo selv i byggeperioden. Vi går inn i oppdraget med stor respekt for beboerne og vi tar med oss viktig erfaring fra tilsvarende prosjekter, forklarer Johanna Eriksson i LINK Arkitektur.

Hele distriktet får et løft

Prosjektet er et av flere områder for å løfte Hammarkullen fra politilisten over spesielt utsatte områder. Oppdraget som er tildelt LINK Arkitektur inkluderer ti bygninger og to underjordiske garasjer, en landpark og et naturområde. Totalt omfatter det ca. 60.000 kvadratmeter og 830 leiligheter. Med en utforming som fokusererpå helheten og sammenhengen i området, er målet et trygt og levende boligområde.

Utbyggingen i Hammarkullen er en felles innsats fra Gøteborgs by, gjennom distriktsadministrasjonen Angered, Bostadsbolaget, GøteborgsLokaler, Stadsbyggnadskontoret og Park- och naturförvaltningen.

Trygghetsrenovering av Hammerkullen: https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/hammarkullen/

Trygghetsrenovering av Bispehaverne: https://linkarkitektur.com/se/Projekt/Bispehaverne-Trygghetsrenovering

Trygghetsrenovering av Korskærparken og Sønderparken: https://linkarkitektur.com/se/Projekt/Korskaerparken-Soenderparken

Kontakt: Johanna Eriksson, Regionsjef LINK Arkitektur. M: +46 76 138 73 58. johanna.eriksson@linkarkitektur.se. 

Kontaktperson

Camilla Aakre
Utviklingssjef Bolig
Mob:
+47 93018010
ca@linkarkitektur.no