Nyheter

Etablerer nettverk for bærekraftig utvikling

Etablerer nettverk for bærekraftig utvikling

2020-06-09

LINK arkitektur har etablert et kunnskapsnettverk med ti representanter på tvers av fagområder dedikert til å drive utviklingen innen bærekraft fremover.

LINK arbeider langsiktig for et bærekraftig sam­funn og har forpliktet seg gjennom Architects Declare* til å styrke arbeidsmetoder for å skape arkitektur som har en mer positiv effekt på omverden. Som arkitekter har selskapet stor mulighet til å påvirke effekten prosjektene har på miljø og samfunn, både lokalt og globalt samt kort- og langsiktig.

Arbeidsmetoden LINK KOMPASS® for bærekraftig arkitektur ble lansert allerede i 2017; et strategisk «dialogverktøy» som screener alle muligheter, krav og ønsker fra prosjektets interessenter. Med denne screeningen som utgangspunkt tar vi bevisste valg om bærekraftige mål for prosjektet. Dermed oppnås optimale løsninger innen alle bærekraftsområdene; økonomi, sosialt og miljø. Bærekraft-kompasset fungerer som en utsjekkmodell hvor vi kartlegger og sjekker ut parametre i henhold til de ti kvalitetsprinsippene som er definert i Bygg21**, samt implementerer den omstilling vi er forpliktet til iht Architects Declare. Arbeidsmetoden innebærer å alltid utfordre kunden til å sette høyest mulige bærekraftmål og å oppnå disse i prosjektet.

Nå etableres også et dedikert team med formål å drive utviklingen innen bærekraft fremover med en holistisk tilnærming til stadig forbedring. Gjennom den solide bredden av kompetanse som organisasjonen besitter, vil man ved hjelp av gode lokale agenter kunne høyne kvaliteten, styrke forankringen og oppnå sterkere forpliktelse til måloppnåelser i henhold til strategi.

 • Vi er en stor bærekraftig organisasjon med 500 ansatte, og deltakerne i nettverket består av en ambisiøs gruppe med mye kunnskap, stor bredde og sterkt engasjement, sier Arne Førland-Larsen, Leder for Team Bærekraft. Bærekraftnettverket har ambisjoner om å minske tap av biologisk mangfold og skape bærekraftige løsninger som bidrar til å løse klimautfordringene, forklarer Førland-Larsen.

Deltakerne i LINKs Bærekraftsnettverk:

 • Axel Segovia Ødegaard, Arealplanlegger. Team Plan
 • Cecilia Eklundh Thoren, Landskapsarkitekt. Team Landskap
 • Gunilla Jansson, Arkitekt. Team Sykehus
 • Jon-Erling Johannessen, Sivilingeniør. Team Fredrikstad
 • Katarzyna Kozaczka, Sivilarkitekt. Team Bergen
 • Liv Grete Strømme Framgard, Arkitekt. Team Urban
 • Mikael Pedersen, Sivilarkitekt. Team Oslo
 • Sanja Roknic-Kuic, Sivilarkitekt. Team Stavanger
 • Selma Zosel, Arkitekt. Team Konkurranse
 • Unn Sætherø, Sivilarkitekt. Team Trondheim
 • Arne Førland-Larsen, Leder Team Bærekraft


*) Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency. https://no.architectsdeclare.com/
**)
https://www.bygg21.no/

Kontaktperson

Arne Førland-Larsen
Leder for Team Bærekraft
Mob:
+47 957 86 601
afl@linkarkitektur.no