Nyheter

Klarsignal for Drammens nye sykehus

Drammens nye sykehus blir blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.

Klarsignal for Drammens nye sykehus

2019-03-21

Torsdag 14 mars kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen.

For arkitektteamet bestående av LINK arkitektur, RATIO arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter er dette en svært god nyhet. Teamet kan nå arbeide videre på dette sentrale prosjektet for Drammensregionen som etter planen vil stå ferdig i 2025.

Kjell Rasmussen, Prosjektleder i LINK arkitektur, fremhever det konstruktive og gode samarbeidet i prosjekteringsgruppen samt med Vestre Viken Helseforetak, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.

- Det nære samarbeidet har gjort prosessene gode. Forståelsen for et felles mål har bidratt til at prosjektet nå er kommet over i realiseringsfasen i tråd med tidsplanen. I det videre arbeidet vil vi jobbe systematisk sammen for å oppnå realisering innenfor den vedtatte kostnadsramme. Vi fokuser på bærekraftig design med høy kvalitet og vil viderutvikle løsninger for optimal funksjonalitet for personale og pasienter innenfor en ramme som setter mennesket i sentrum, forklarer Rasmussen.

Det nye sykehuset ligger tett opp til sentrum i Drammen og vil gi store ringvirkninger til næringslivet og utdanningsinstitusjonene i regionen. Dette blir et «urbant» sykehus og blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.

Mette Dan-Weibel, Direktør for Helse og Omsorg i LINK arkitektur, er meget tilfreds med at teamet har lykkes med å skape et helstøpt og innbydende sykehuskompleks, hvor alle pasientkategorier og deres pårørende vil føle seg sett og velkommen.

- Det er gledelig å se at man har lykkes med å fastholde det arkitektoniske hovedgrepet, som er sykehusets storslagne foyerområde. Her oppstår en naturlig bygningsintegrert wayfinding, hvor man kan orientere seg mot byens urbane kontekst samtidig som man befinner seg på bredden av Drammensfjorden. Utsikt og dagslys er vektlagt i designet og fordeles til hele komplekset. Dette er en viktig del av helende arkitektur og gir merverdi for besøkendes opplevelse av sykehuset, de ansattes trivsel og arbeidshverdag og ikke minst for pasientenes restitusjon, sier Dan-Weibel.

Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk. Prosjektets konsept med en funksjonell og effektiv «helsegate» skal gjøre det lett å orientere seg og tilfører samtidig liv og puls til den menneskelig skala i bygget.

- Arkitekturen understøtter komplekse prosesser og logistikk, og i samarbeid med de ulike fagmiljøene og brukerne av sykehuset finner vi gode funksjonelle og robuste løsninger som skal fungere over tid, og gi gode opplevelser for pasienter, pårørende og personale, sier Kari Anne Munthe-Kaas, fagansvarlig arkitekt fra RATIO arkitekter.

Det nye sykehuset er planlagt med 122.000 m2 og med mulig utvidelse på 40.000 m2 og har en kostnadsramme på ca 9.2 milliarder kroner. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2849613
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/klarsignal-for-drammens-nye-sykehus-2849613'
published_at string '2019-03-21 11:30:13'
created_at string '2019-03-19 15:41:05'
updated_at string '2019-03-21 11:30:14'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>text string 'Ler mer om sykehusprosjekter i LINK'
>>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/sitesearch/advanced?SearchButton=S%C3%B8k&SearchText=sykehus'
>>1 array Array(2)
>>>text string 'Se film om Nytt sykehus Drammen'
>>>url string 'https://www.youtube.com/watch?v=OQ6vuy1nAKw'
header string 'Klarsignal for Drammens nye sykehus'
summary string 'Torsdag 14 mars kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen. '
body string '

Torsdag 14 mars kom vedtaket fra styret i Helse Sør-Øst og det endelige klarsignalet ble gitt for gjennomføringen av nytt sykehus i Drammen.

For arkitektteamet bestående av LINK arkitektur, RATIO arkitekter og Bølgeblikk Arkitekter er dette en svært god nyhet. Teamet kan nå arbeide videre på dette sentrale prosjektet for Drammensregionen som etter planen vil stå ferdig i 2025.

Kjell Rasmussen, Prosjektleder i LINK arkitektur, fremhever det konstruktive og gode samarbeidet i prosjekteringsgruppen samt med Vestre Viken Helseforetak, Helse Sør-Øst og Sykehusbygg.

- Det nære samarbeidet har gjort prosessene gode. Forståelsen for et felles mål har bidratt til at prosjektet nå er kommet over i realiseringsfasen i tråd med tidsplanen. I det videre arbeidet vil vi jobbe systematisk sammen for å oppnå realisering innenfor den vedtatte kostnadsramme. Vi fokuser på bærekraftig design med høy kvalitet og vil viderutvikle løsninger for optimal funksjonalitet for personale og pasienter innenfor en ramme som setter mennesket i sentrum, forklarer Rasmussen.

Det nye sykehuset ligger tett opp til sentrum i Drammen og vil gi store ringvirkninger til næringslivet og utdanningsinstitusjonene i regionen. Dette blir et «urbant» sykehus og blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.

Mette Dan-Weibel, Direktør for Helse og Omsorg i LINK arkitektur, er meget tilfreds med at teamet har lykkes med å skape et helstøpt og innbydende sykehuskompleks, hvor alle pasientkategorier og deres pårørende vil føle seg sett og velkommen.

- Det er gledelig å se at man har lykkes med å fastholde det arkitektoniske hovedgrepet, som er sykehusets storslagne foyerområde. Her oppstår en naturlig bygningsintegrert wayfinding, hvor man kan orientere seg mot byens urbane kontekst samtidig som man befinner seg på bredden av Drammensfjorden. Utsikt og dagslys er vektlagt i designet og fordeles til hele komplekset. Dette er en viktig del av helende arkitektur og gir merverdi for besøkendes opplevelse av sykehuset, de ansattes trivsel og arbeidshverdag og ikke minst for pasientenes restitusjon, sier Dan-Weibel.

Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk. Prosjektets konsept med en funksjonell og effektiv «helsegate» skal gjøre det lett å orientere seg og tilfører samtidig liv og puls til den menneskelig skala i bygget.

- Arkitekturen understøtter komplekse prosesser og logistikk, og i samarbeid med de ulike fagmiljøene og brukerne av sykehuset finner vi gode funksjonelle og robuste løsninger som skal fungere over tid, og gi gode opplevelser for pasienter, pårørende og personale, sier Kari Anne Munthe-Kaas, fagansvarlig arkitekt fra RATIO arkitekter.

Det nye sykehuset er planlagt med 122.000 m2 og med mulig utvidelse på 40.000 m2 og har en kostnadsramme på ca 9.2 milliarder kroner. Sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus (sykehuspsykiatrien i Vestre Viken). Det skal i tillegg etableres stråleterapi. Sykehuset skal bygges i perioden 2019-2024, med testing og fortløpende innflytting i 2024-2025.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 16  kontorer og rundt 500 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption string 'Drammens nye sykehus blir blant det fremste i Norge på behandling av somatiske og psykiatriske pasienter.'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/orbarggn0994yx4ghblc.jpg'
tags array Array(1)
>tag array Array(6)
>>0 string 'sykehus / helsebygg'
>>1 string 'life science'
>>2 string 'helse og omsorg'
>>3 string 'link arkitektur'
>>4 string 'passivhus'
>>5 string 'teknikk og miljø'
subjects array Array(1)
>subject array Array(5)
>>0 string 'Lokaler/Regionaler Einfluss'
>>1 string 'Bauen, Immobilien'
>>2 string 'Architektur'
>>3 string 'Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsdienst'
>>4 string 'Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsdienst'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(3)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 71446
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 1603768
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 1603769
>>>type_of_media string 'image'
related array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 71446
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/71446'
>>>published_at string '2017-03-09 14:27:30'
>>>created_at string '2017-03-09 14:27:30'
>>>updated_at string '2017-03-09 14:27:32'
>>>position string 24
>>>name string 'Mette Dan-Weibel'
>>>title NULL
>>>specialist string 'Direktør for Helse og omsorg'
>>>phone string '+45 702 44 000'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'mdw@linkarkitektur.dk'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/nknuaj3901tvototdowi.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'helse og omsorg'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(7)
>image array Array(2)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1603768
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/nsd-uteomraade-1603768'
>>>published_at string '2019-03-19 15:33:00'
>>>created_at string '2019-03-19 15:32:00'
>>>updated_at string '2019-03-19 15:33:00'
>>>position string 0
>>>header string 'Nytt sykehus Drammen uteområde'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur | Ratio | Bølgeblikk'
>>>image_name string 'NSD uteområde'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1510290
>>>image_dimensions string '2560 x 1408'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1603768/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/iraqu6ajlrtuc6jvmpug.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(3)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1603769
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/nsd-interioer-1603769'
>>>published_at string '2019-03-19 15:33:00'
>>>created_at string '2019-03-19 15:32:00'
>>>updated_at string '2019-03-19 15:33:00'
>>>position string 0
>>>header string 'Nytt sykehus Drammen interiør'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur | Ratio | Bølgeblikk'
>>>image_name string 'nsd interiør'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 2338205
>>>image_dimensions string '3840 x 2160'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1603769/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/b6znn4buec7yrvnmjfbj.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(4)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2849613
title string 'Klarsignal-for-Drammens-nye-sykehus'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Klarsignal for Drammens nye sykehus'

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk