Nyheter

Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo.

Norge skal ha et nytt klinikkbygg til kreftbehandling og vil forsette som spesialisert kreftsykehus i Norge. Illustrasjon: LINK arkitektur

Utvikling av spesialisert kreftsenter i Oslo.

2017-03-09

LINK arkitektur skal planlegge et nytt bygg for kreftbehandling i Oslo.

Arbeidet med videreutvikling av Oslo Universitetssykehus er i full gang. LINK arkitektur har derfor nettopp underskrevet en kontrakt med HelseSør Øst RHF om prosjekteringstjenester i konseptfasen for nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet. Teamet består i tillegg til LINK arkitektur av Multiconsult, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult, NIRAS, Implement Consulting Group og PwC som underleverandører.

Helse Sør-Øst RHF er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier sykehusvesenet i regionen. Til sammen 2,8 millioner innbyggere blir behandlet på 11 sykehus i regionen, som strekker seg fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør.

- Det har vært svært god respons på denne konkurransen. Vi har hatt muligheten til å velge et team i skarp konkurranse mellom de beste deltagerne i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg.

En erfaren samarbeidspartner

LINK arkitektur har erfaring fra etableringen av Center for Partikelterapi som står ferdigstilt i 2018 og andre tilsvarende prosjekter . Gode erfaringer og kunnskap fra disse tidligere prosjektene danner utgangspunktet for LINks opplegg til det nye klinikkbygget  på Oslo universitetshospital, Radiumhospitalet. Prosjektet skal også finne gode løsninger som ivaretar mulig lokalisering av både protonsenter og nytt klinikkbygg, innenfor rammene av en helhetlig utbyggingsløsning for Radiumhospitalet.

Direktør for Helse og omsorg hos LINK arkitektur A/S, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbeidet:

  • Vi tar med oss vår store ekspertise og erfaring med helsebygg inn i prosjektet. Det er snakk om et veldig avansert og komplekst bygg, hvor grensen mellem teknisk utstyr og humant bygg spiller en avgjørende rolle.

Nå begynner de innledende undersøkelsene og konseptutviklingen. 

  • Sykehusbygg kan godt være en estetisk opplevelse hvor det litt sterile behandlingsmiljøet er nedtonet til fordel for sansing og romopplevelser. Vi vet at arkitekturen spiller en stor rolle i forhold til pasientens helbredelse, sier Mette Dan-Weibel.

Markedsleder innenfor helse og omsorg

I desember 2016 kjøpte LINK arkitektur det danske arkitektkontoret aarhus arkitektere, som hadde en målsetning om å bli Nordens ledende kontor innen helsearkitektur.

  • Avtalen med Helse Sør-Øst RHF v/Sykehusbygg HF bekrefter at vi er i stand til å gå inn i de store, komplekse prosjektene med kvalifisert rådgivning. Allerede nå bærer vår samlede sykehuskompetanse i LINK-konsernet frukter, uttaler adm. direktør Leif Øie, LINK arkitektur.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Direktør for Helse og omsorg Mette Dan-Weibel 
Tlf. +45 70 24 40 00 
mdw@linkarkitektur.dk 

Senior projektleder Kjell Rasmussen
Mobil +47 901 97 001
kr@linkarkitektur.no

Illustration: Nordic — Office of Architecture

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk