Nyheter

LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap og posisjonerer seg i det skandinaviske markedet

LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap og posisjonerer seg i det skandinaviske markedet

2016-12-12

LINK arkitektur AS overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S etter avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet.

aarhus arkitekterne endrer snarlig navn til LINK arkitektur og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet. Etter oppkjøpet av aarhus arkitekterne nærmer LINK arkitektur seg de aller største arkitektselskapene i Skandinavia med store enheter i både Norge, Sverige og Danmark. Totalt vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet etter sammenslåingen. LINK arkitektur er det største datterselskapet i Multiconsult-konsernet.

aarhus arkitekterne er et veldrevet dansk arkitektkontor med røtter tilbake til 1909. I dag arbeider det rundt 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus og København.

LINK arkitektur skal ta nye markedsposisjoner i Danmark – og Skandinavia og med oppkjøpet av aarhus arkitekterne får LINK arkitektur et godt fundament for å ta nye og markante markedsandeler i Danmark. Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark er det også klart at aarhus arkitekterne blir viktig i realiseringen av Multiconsult-konsernets uttalte strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. Videre skal konsernet også utnytte aarhus arkitekternes styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter i hele konsernet.

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå. Synergien ved å samle aarhus arkitekterne og LINK arkitektur skal vi bruke til å skape et enda mer komplett og slagkraftig arkitektmiljø på tvers av landegrensene. Sammen med resten av Multiconsult-konsernet skal vi skape og gjennomføre prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil merke seg, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

Rykker opp en liga
Med aksess til aarhus arkitekternes sterke kompetanse og posisjon, særlig innenfor helsebygg, forsterker LINK arkitektur sin posisjon innen helsebygg-segmentet i hele Skandinavia. aarhus arkitekterne har erfaring med å jobbe både på det danske, norske og svenske markedet innenfor helsebygg. LINKS sterke posisjon innen andre segmenter som urbanisme, boliger, skoler, hoteller og ikke minst landskapsarkitektur, vil gi aarhus arkitekterne tilgang på spisskompetanse og erfaring til verdi for det danske markedet.

- Det å bli en del av et markant skandinavisk selskap føles som et riktig neste steg for aarhus arkitekterne og vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand i det skandinaviske markedet. Ved å bli del av et stort selskap med mange kompetanseområder, får vi nå mulighet til å ta ny nye posisjoner og prosjekter i Danmark og ikke minst videreutvikle vår sterke kompetanse på helsebygg i et større geografisk marked. Med LINK arkitektur flytter vi nå opp i en liga med de store arkitekturkontorene og vi får mulighet til å delta i spennende prosjekter over hele Skandinavia, sier Tommy Falch, administrerende direktør i aarhus arkitekterne.

Om LINK arkitektur, se www.linkarkitektur.com | Om aarhus arkitekterne, se www.aa-a.dk


For mer informasjon: 

Leif Øie
Administrerende direktør LINK arkitektur 
tlf. +47 41 55 98 40
loe@linkarkitektur.no

Tommy Falch
Administrerende direktør og stiftende partner i aarhus arkitekterne
tf@aa-a.dk
tlf. +45 20 22 44 22

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 1689889
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/link-arkitektur-overtar-dansk-arkitektselskap-og-posisjonerer-seg-i-det-skandinaviske-markedet-1689889'
published_at string '2016-12-12 14:41:47'
created_at string '2016-12-12 14:12:53'
updated_at string '2016-12-12 14:41:53'
header string 'LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap og posisjonerer seg i det skandinaviske markedet'
summary string 'LINK arkitektur AS overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S etter avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet. '
body string '

LINK arkitektur AS overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S etter avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet.

aarhus arkitekterne endrer snarlig navn til LINK arkitektur og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet. Etter oppkjøpet av aarhus arkitekterne nærmer LINK arkitektur seg de aller største arkitektselskapene i Skandinavia med store enheter i både Norge, Sverige og Danmark. Totalt vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet etter sammenslåingen. LINK arkitektur er det største datterselskapet i Multiconsult-konsernet.

aarhus arkitekterne er et veldrevet dansk arkitektkontor med røtter tilbake til 1909. I dag arbeider det rundt 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus og København.

LINK arkitektur skal ta nye markedsposisjoner i Danmark – og Skandinavia og med oppkjøpet av aarhus arkitekterne får LINK arkitektur et godt fundament for å ta nye og markante markedsandeler i Danmark. Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark er det også klart at aarhus arkitekterne blir viktig i realiseringen av Multiconsult-konsernets uttalte strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. Videre skal konsernet også utnytte aarhus arkitekternes styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter i hele konsernet.

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå. Synergien ved å samle aarhus arkitekterne og LINK arkitektur skal vi bruke til å skape et enda mer komplett og slagkraftig arkitektmiljø på tvers av landegrensene. Sammen med resten av Multiconsult-konsernet skal vi skape og gjennomføre prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil merke seg, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

Rykker opp en liga
Med aksess til aarhus arkitekternes sterke kompetanse og posisjon, særlig innenfor helsebygg, forsterker LINK arkitektur sin posisjon innen helsebygg-segmentet i hele Skandinavia. aarhus arkitekterne har erfaring med å jobbe både på det danske, norske og svenske markedet innenfor helsebygg. LINKS sterke posisjon innen andre segmenter som urbanisme, boliger, skoler, hoteller og ikke minst landskapsarkitektur, vil gi aarhus arkitekterne tilgang på spisskompetanse og erfaring til verdi for det danske markedet.

- Det å bli en del av et markant skandinavisk selskap føles som et riktig neste steg for aarhus arkitekterne og vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand i det skandinaviske markedet. Ved å bli del av et stort selskap med mange kompetanseområder, får vi nå mulighet til å ta ny nye posisjoner og prosjekter i Danmark og ikke minst videreutvikle vår sterke kompetanse på helsebygg i et større geografisk marked. Med LINK arkitektur flytter vi nå opp i en liga med de store arkitekturkontorene og vi får mulighet til å delta i spennende prosjekter over hele Skandinavia, sier Tommy Falch, administrerende direktør i aarhus arkitekterne.

Om LINK arkitektur, se www.linkarkitektur.com | Om aarhus arkitekterne, se www.aa-a.dk


For mer informasjon: 

Leif Øie
Administrerende direktør LINK arkitektur 
tlf. +47 41 55 98 40
loe@linkarkitektur.no

Tommy Falch
Administrerende direktør og stiftende partner i aarhus arkitekterne
tf@aa-a.dk
tlf. +45 20 22 44 22

'
boilerplate string '

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Som forretningsmodell og filosofi, har LINK valgt å la våre 15 kontorer med ca. 350 ansatte i Norge, Sverige og Danmark skape sin egen kultur og spesialfelt. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk nær deg. Samtidig er all kompetanse i systemet alltid tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor plan, landskap, interiør og maritim-/offshorefeltet. På grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til å ta på oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har vi startet  kontor i København – noe som gir oss tilstedeværelse i alle de viktigste byene og regionene i Norge, Sverige og Danmark.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
tags array Array(1)
>tag string 'link arkitektur'
subjects array Array(1)
>subject array Array(3)
>>0 string 'Corporate Information'
>>1 string 'Building, property'
>>2 string 'Architecture'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(1)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 720819
>>>type_of_media string 'image'
related array Array(1)
>image array Array(1)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 720819
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/link-arkitektur-dansk-selskap-720819'
>>>published_at string '2016-12-12 14:41:47'
>>>created_at string '2016-12-12 14:29:00'
>>>updated_at string '2016-12-12 14:41:47'
>>>position string 171
>>>header string 'Leif Øie og Tommy Falch'
>>>summary NULL
>>>photographer NULL
>>>image_name string 'LINK-arkitektur_dansk selskap'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1480915
>>>image_dimensions string '2560 x 1408'
>>>image_license string 'Creative Commons navngivelse, ingen bearbeidelse'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/720819/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/rdwohbhag2wulciesaah.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 1689889
title string 'LINK-arkitektur-overtar-dansk-arkitektselskap-og-posisjonerer-seg-i-det-skandinaviske-markedet'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap og posisjonerer seg i det skandinaviske markedet'