Nyheter

Ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS

Ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS

2015-10-05

Leif Øie kommer fra stillingen som adm. direktør i Erichsen & Horgen AS og har de siste 25 årene jobbet i byggebransjen. Han innehar også en doktorgrad innen inneklima.

- Vi har lett etter en samlende og drivende leder med mot og evne til å tenke stort og skape et arkitektselskap som alle ser opp til og har lyst til å arbeide for. Dette mener jeg vi har funnet i Leif Øie, sier styreleder Trond Dahle i LINK arkitektur AS.

Arkitektur og design er fundamentet for selskapet, og styret har brukt tid på å finne en leder som kan løfte selskapets profil ytterligere og styrke firmaets posisjon som et av de ledende i Norden.

- Leif Øie har lang og solid erfaring innenfor byggenæringen og mange års erfaring i ledelse av kunnskapsintensive organisasjoner. Det er likevel primært hans lederkvalifikasjoner vi finner interessante for stillingen. Vi er trygge på at Leif Øie vil være en god leder for LINK arkitektur, sier Dahle.

Den nye lederen av LINK arkitektur har erfaring med tverrfaglig og helhetlig rådgivning.Han har kompetanse som tidligfaserådgiver der arkitektur og helhetlig tilnærming er avgjørende for å gi kunde og bruker det produktet de ønsker og har behov for.

– Jeg ser fram til å ta fatt på de spennende utfordringene som ligger i denne stillingen. Sammen med styret, øvrig ledelse og ansatte vil jeg gjøre mitt ytterste for å utvikle LINK arkitektur til å bli det arkitektselskapet som setter standard i bransjen, sier Leif Øie.

Rolf Maurseth, som har fungert som administrerende direktør i selskapet siden februar 2015, ønsker også Leif Øie varmt velkommen.

-Jeg ser frem til å arbeide sammen med Leif Øie i årene som kommer og ser at han vil tilføre ny energi og fokus til firmaet.

- Nå kan jeg fortsette arbeidet som Markedsdirektør i selskapet og vite at det samlede ansvaret for bedriften er i trygge hender.

Multiconsult ASA overtok 15. september 2015 alle aksjene i LINK arkitektur. Med ny eier og ny leder står selskapet sterkt rustet til å møte fremtiden og ta en førende rolle i utviklingen av arkitektbransjen i Norden.

Styret i LINK arkitektur startet i juni prosessen med å finne en ny administrerende direktør til selskapet.

Fakta om Leif Øie:

Leif Øie er 49 år, sivilingeniør fra NTH i 1989 samt doktor ingeniør fra 1998. Leif Øie kommer fra stillingen som administrerende direktør i Erichsen & Horgen AS hvor han har vært i ca. 5 år. Før dette var Leif Øie divisjonsdirektør i Norconsult AS i 8 år.Leif Øie hadde også før dette lederstillinger i Techno Consult AS som ble kjøpt av Norconsult AS i 2003.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 1229048
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/ny-administrerende-direktoer-i-link-arkitektur-as-1229048'
published_at string '2015-10-05 13:00:00'
created_at string '2015-10-05 12:53:46'
updated_at string '2015-10-05 13:00:12'
header string 'Ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS'
summary string 'Leif Øie (49) er ansatt som ny administrerende direktør i LINK arkitektur AS. Han vil formelt tiltre stillingen 01.01.2016. '
body string '

Leif Øie kommer fra stillingen som adm. direktør i Erichsen & Horgen AS og har de siste 25 årene jobbet i byggebransjen. Han innehar også en doktorgrad innen inneklima.

- Vi har lett etter en samlende og drivende leder med mot og evne til å tenke stort og skape et arkitektselskap som alle ser opp til og har lyst til å arbeide for. Dette mener jeg vi har funnet i Leif Øie, sier styreleder Trond Dahle i LINK arkitektur AS.

Arkitektur og design er fundamentet for selskapet, og styret har brukt tid på å finne en leder som kan løfte selskapets profil ytterligere og styrke firmaets posisjon som et av de ledende i Norden.

- Leif Øie har lang og solid erfaring innenfor byggenæringen og mange års erfaring i ledelse av kunnskapsintensive organisasjoner. Det er likevel primært hans lederkvalifikasjoner vi finner interessante for stillingen. Vi er trygge på at Leif Øie vil være en god leder for LINK arkitektur, sier Dahle.

Den nye lederen av LINK arkitektur har erfaring med tverrfaglig og helhetlig rådgivning.Han har kompetanse som tidligfaserådgiver der arkitektur og helhetlig tilnærming er avgjørende for å gi kunde og bruker det produktet de ønsker og har behov for.

– Jeg ser fram til å ta fatt på de spennende utfordringene som ligger i denne stillingen. Sammen med styret, øvrig ledelse og ansatte vil jeg gjøre mitt ytterste for å utvikle LINK arkitektur til å bli det arkitektselskapet som setter standard i bransjen, sier Leif Øie.

Rolf Maurseth, som har fungert som administrerende direktør i selskapet siden februar 2015, ønsker også Leif Øie varmt velkommen.

-Jeg ser frem til å arbeide sammen med Leif Øie i årene som kommer og ser at han vil tilføre ny energi og fokus til firmaet.

- Nå kan jeg fortsette arbeidet som Markedsdirektør i selskapet og vite at det samlede ansvaret for bedriften er i trygge hender.

Multiconsult ASA overtok 15. september 2015 alle aksjene i LINK arkitektur. Med ny eier og ny leder står selskapet sterkt rustet til å møte fremtiden og ta en førende rolle i utviklingen av arkitektbransjen i Norden.

Styret i LINK arkitektur startet i juni prosessen med å finne en ny administrerende direktør til selskapet.

Fakta om Leif Øie:

Leif Øie er 49 år, sivilingeniør fra NTH i 1989 samt doktor ingeniør fra 1998. Leif Øie kommer fra stillingen som administrerende direktør i Erichsen & Horgen AS hvor han har vært i ca. 5 år. Før dette var Leif Øie divisjonsdirektør i Norconsult AS i 8 år.Leif Øie hadde også før dette lederstillinger i Techno Consult AS som ble kjøpt av Norconsult AS i 2003.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur er blant de ledende arkitektkontorene i Skandinavia – både når det gjelder omsetning, antall ansatte og antall årlige gjennomførte prosjekter. Som forretningsmodell og filosofi, har LINK valgt å la våre 15 kontorer med ca. 350 ansatte i Norge, Sverige og Danmark skape sin egen kultur og spesialfelt. Det ligger mange muligheter i at vi har kontorer geografisk nær deg. Samtidig er all kompetanse i systemet alltid tilgjengelig. Dette gjør at du som kunde kan nyte godt av lokalkjennskapen til ditt nærmeste LINK-kontor med alt det medfører av muligheter: Vi loser prosjekter mest mulig effektivt gjennom byråkratiet, sørger for effektiv og personlig oppfølging og medarbeidere som er lommekjente i omgivelsene og det lokale eiendomsmarkedet. I tillegg til bygningsarkitektur har vi bred og tilgjengelig kompetanse innenfor plan, landskap, interiør og maritim-/offshorefeltet. På grunn av strukturen og muligheten den gir for samarbeid mellom kontorene, har vi til enhver tid kapasitet til å ta på oss store og små prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning. Vi har bred erfaring å vise til innen alle disse kategoriene.

LINK arkitektur gir deg kreativ kraft i hele Skandinavia. Som siste skudd på stammen har vi startet  kontor i København – noe som gir oss tilstedeværelse i alle de viktigste byene og regionene i Norge, Sverige og Danmark.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/oxmfglwxcfj2nagohodd.jpg'
tags array Array(1)
>tag string 'link arkitektur'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Bygg, fastighet'
>>1 string 'Arkitektur'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(1)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 145150
>>>type_of_media string 'news'
related array Array(1)
>news array Array(1)
>>0 array Array(28)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'news'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 145150
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/leif-oeie-har-tiltraadt-stillingen-som-ny-administrerende-direktoer-i-link-arkitektur-145150'
>>>published_at string '2016-01-08 10:42:00'
>>>created_at string '2016-01-08 10:30:34'
>>>updated_at string '2016-03-16 10:19:41'
>>>header string 'Leif Øie har tiltrådt stillingen som ny administrerende direktør i LINK arkitektur'
>>>summary string 'Leif Øie (49) har lang erfaring fra ledende stillinger i selskaper i byggenæringen. Han innehar også en doktorgrad. '
>>>body string '

Leif Øie (49) har lang erfaring fra ledende stillinger i selskaper i byggenæringen. Han innehar også en doktorgrad.

Det er med spenning og entusiasme jeg tar fatt på oppgaven som adm dir i LINK arkitektur AS, sier Leif Øie. God arkitektur er og blir fundamentet for LINK arkitektur. På toppen av dette skal vi bygge på med ytterligere konkurransefortrinn og jeg har tro på at vi skal få til videre vekst og utvikling i selskapet, selv i et tøffere marked. Sammen med styret, øvrig ledelse og ansatte vil jeg gjøre mitt ytterste for å utvikle LINK arkitektur til å bli det arkitektselskapet som setter standard i bransjen.

LINK arkitektur er blant Nordens største arkitektkontor med avdelinger i de viktigste byene og regionene i Norge, Sverige (LINK arkitektur AB) og Danmark (LINK arkitektur ApS). Selskapet har allsidig kompetanse innenfor bygningsarkitektur, plan, landskap, interiør og maritim-/offshorefeltet og jobber med prosjekter innen bolig, næringsbygg, samferdsel, industri, byutvikling, offentlige bygg, idrettsanlegg helse og omsorg og utdanning/forskning.

'
>>>image_caption NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/n0mfgx3f7powcaebsgv3.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>contact_people array Array(1)
>>>>contact_person array Array(27)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(3)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 1229048
title string 'Ny-administrerende-direktor-i-LINK-arkitektur-AS'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Ny administrerende direktor i LINK arkitektur AS'