Nyheter

Multiconsult ASA overtar alle aksjer i LINK arkitektur

Multiconsult ASA overtar alle aksjer i LINK arkitektur

2015-08-11

Sammen skal vi skape fremtidens LINK arkitektur!

LINK arkitektur blir et heleid datterselskap av Multiconsult ASA. Merkenavnet LINK arkitektur videreføres. Det er ingen planer om endringer i drift og organisasjon og alle de fire partneraksjonærene fortsetter i selskapet.

Den videre utvikling i selskapet vil avgjøres av selskapets styre og ledelse i forhold til markedets behov. Rekrutteringsprosess av ny daglig leder fortsetter som planlagt. Det er igangsatt et strategiarbeid i LINK arkitektur for kommende periode. Arkitektur vil bli eget tema i konsernstrategien for Multiconsult. Sammen skal mor- og datterselskap skape fremtidens LINK arkitektur!

Felles kraft
Med en eier får LINK arkitektur større gjennomføringskraft og dermed større muligheter for å videreføre og forsterke LINK arkitektur som ett av de førende arkitektselskapene i Norden. Det er en økende etterspørsel fra både privat og offentlig sektor for integrerte ingeniør- arkitekt, landskap, plan og interiør tjenester med høye kompetanse- og kvalitative krav. Samspillet mellom arkitektur og rådgiving i de tidlige fasene av prosjekter er sentralt i dagens samfunnsutvikling mot økt urbanisering og bærekraft.


Multiconsult historie som eier i LINK arkitektur- Multiconsult kom inn på eiersiden i LINK i 2008 og ble selskapets største eier med 32 % av aksjene samtidig som WSP kom inn med 20% av aksjene.

- Med overtagelsen tar nå de over de øvrige 68 % av aksjene og blir eneste eier i selskapet.
- Selgere av LINK arkitektur er Målsnes Invest AS, Tviberg AS, Ona Fyr AS, Halleraker AS, Paladio AS and WSP Europe AB.
- Transaksjonene forventes å finne sted på eller rundt 15. september 2015.
- Gjennomføring av overtagelsen forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet.Kontaktperson

Rolf Maurseth
Markedssjef, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 617
rm@linkarkitektur.no