Nyheter

Siri Legernes går av som administrerende direktør i arkitektfirmaet LINK arkitektur

Siri Legernes går av som administrerende direktør i arkitektfirmaet LINK arkitektur

2015-02-25

Etter fem år med gode resultater slutter Siri Legernes som administrerende direktør i LINK arkitektur. Legernes og styret i LINK arkitektur er enige om at arbeidsforholdet avvikles. Legernes vil stå til disposisjon for selskapet i noe tid fremover. Rolf Maurseth, viseadministrerende direktør og markedssjef, vil fungere som administrerende direktør inntil videre.

-I mine fem år som administrerende direktør i LINK arkitektur har vi nådd viktige milepæler som handler om vekst og profesjonalisering. LINK arkitektur går nå over i en ny fase og i samråd med styret har jeg kommet frem til at en annen bør ta stafettpinnen videre, sier Siri Legernes.

-Under Siri Legernes ledelse har LINK arkitekturs omsetning økt med 60 prosent og selskapet er vesentlig sterkere og bedre posisjonert enn da hun tiltrådde i 2009. Jeg vil berømme Legernes for hennes innsats, sier styreleder Cathrine Foss Stene.

- Rolf Maurseth vil lede LINK arkitektur i en periode frem til vi har funnet en ny administrerende direktør. Maurseth er fullt ut kompetent til å lede selskapet. Vi har derfor tid til å gjøre en grundig prosess for å finne etterfølgeren til Legernes, sier Cathrine Foss Stene.