Nyheter

Berg Skole i Trondheim

Berg Skole i Trondheim

2014-09-26

LINK arkitektur er sammen med Prosjektutvikling Midt-Norge vinnere av Trondheim Kommune sin konkurranse om prosjektering ved Berg Skole i Trondheim.

Berg skole som ligger rett øst for Trondheim sentrum med 280 elever har for lav kapasitet i hft elevgrunnlaget for området. Prosjektet omfatter ombygging og tilbygg til eksisterende skolebygg og er planlagt ferdig i løpet av 2015.

Bygget som skal oppfylle Trondheim Kommune Miljøkrav i Byggeprosjekter vil også ha fokus på å gi gode universelt utformede løsninger.

I konkurransen vektla Trondheim Kommune også kompetansen til deltagerne der teamet fikk beste score av de 9 deltagerne.

Vi er svært fornøyde med å videreføre samarbeidet med Trondheim Kommune nå som de fire nye brannstasjonene for kommunen er ferdigstilt, sier Gunnar Næss leder av LINK arkitektur sitt kontor i Trondheim

Prosjektet har en kostnadsramme på noe under 50 mill kr.

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no