Nyheter

Heimdal Videregående skole

Heimdal Videregående skole

2014-09-22

Aasen bygg i samarbeide med LINK arkitektur er en av tre vinnere som Sør Trøndelag Fylkeskommune engasjer til videre prosjektering av Heimdal Videregående skole.

Prosjektet som er på 21.000m2 skal gi tilbud for 1020 elever innen studieprogrammene Studiespesilaisering, Musikk, dans og drama, helse og oppvekstfag, Elektrofag, IKT servicefag, Tilrettelagte kurs og en ungdomsgruppe innen Grunnskoleopplæring. Sammen med skolen inngår en større flerbrukshall med tre saler hver med håndballbane etter internasjonale mål.

Sør Trøndelag Fylkeskommune som nå er medlem av ZEB har lagt stor vekt på å få frem gode miljøløsninger. 

Sivilarkitekt Gunnar Næss og M.Sc Ferry Smits hos LINK arkitektur er svært godt fornøyde med at vektleggingen av miljø og energi har fått en slik fremtredende plass i både krav og i løsninger. Dette samsvarer godt med vårt ambisiøse mål om at LINK arkitektur skal dekke vår generasjons behov på en måte som ikke reduserer mulighetene for de neste generasjoner, sier de to.

Adm. direktør Terje Broli i Aasen Bygg er stolt av å ha bidratt til et prosjekt som fylkeskommunen tror kan oppfylle de meget høye miljøambisjonene de har satt seg.

I prosjektet har konkurransetemaet lagt stor vekt på å optimalisere for funksjonalitet, logistikk, arealeffektivitet, vekt, dagslys, solinnstråling, teknikk, og utearealer, samtidig som løsningen viser en god tilknytning til eksisterende bygningsstruktur og forbindelse til grøntområder nært tomten.

I teamet deltok også Sweco, Vintervoll, Oras og TekØk

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no