Nyheter

Gulskogen Park

Gulskogen Park

2013-12-14

LINK Landskap er med på vinnerteamet for ULOBAS nye hovedkvarter i Drammen.

Line Solgaard Arkitekter AS er kåret som vinner av konkurransen Gulskogen Park, ULOBA’s nye hovedkvarter i Drammen. Sammen med seg på konkurranseteamet har hun hatt LINK Landskap, IARK Interiørarkitekter og Multiconsult.

Konkurransen ble gjennomført som et parallelloppdrag med prekvalifisering. Line Solgaard Arkitekter er et ungt firma som ble prekvalifisert som et såkalt «Wild-Card». LINK Landskap har hatt et fantastisk samarbeid med Line Solgaard Arkitekter om utviklingen av prosjektet, og det er utrolig gøy å vinne hele konkurransen.

ULOBA ønsker prosjektet Gulskogen Park velkommen og ønsker å realisere eiendommen som et nasjonalt utstillingsvindu for en verden der funksjonshemmede er inkludert og likestilt. ULOBA ønsker også at dette kan tjene som et forbildeprosjekt for andre og være et byutviklingsprosjekt som favner og viser frem mangfoldet til glede for alle. ULOBA har inngått en samarbeidsavtale med FUTUREBUILT, og prosjektet blir et pilotprosjekt for universell utforming.

Konkurranseprosjektets motto er «Stier». Prosjektet har en enkel og direkte tilnærming til oppgaven, og har klart å løse utfordringene både i forhold til volumer, utvendig kommunikasjon, innvendig kommunikasjon og behovet for fleksibilitet i utviklingen av tomten. ULOBAS hovedkontor er løst som et trappefritt kontorbygg i tre etasjer med en krativ bruk av heiser.

Miljømessige målsetninger for utbyggingen er løst på en integrert måte som bidrar til å gi karakter og egenart i tillegg til å ha direkte funksjonell betydning. Man har ønsker å oppnå en ny måte å tenke tilgjengelighet og bærekraft på for fremtiden. LINK Landskap har bidratt aktivt med tanker og løsninger rundt miljø og bærekraft, og har bidratt til å sette preg på prosjektet.

For mer info, se ULOBA’s hjemmeside:

 http://www.uloba.no/aktuelt/arkiv/Sider/Arkitetkonkurransen-har-en-vinner.aspx

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no