Nyheter

LINK skal tegne nye Rikshospitalet på Gaustad

LINK skal tegne nye Rikshospitalet på Gaustad

2020-12-08

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 27. november oppstart av forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. LINK er valgt som prosjekterende arkitekter sammen med prosjekteringsgruppen bestående av Multiconsult samt Bølgeblikk Arkitekter, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen AS.

Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Multiconsult signerte i august prosjekteringskontrakten som omfatter forprosjekt for nye Rikshospitalet på Gaustad. I avtalen ligger også opsjon på detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen. Fra august er det arbeidet med forberedende aktiviteter i hovedsak knyttet til revidert planforslag i reguleringssaken.

 - Vi er så stolte over at vi sammen med våre samarbeidspartnere ble valgt til denne oppgaven som er et av Europas mest spennende sykehusprosjekter. LINK vil bidra med halvparten av arkitekturressursene i prosjektet og får totalansvar for landskapsarkitektur. Vi er allerede dypt involvert i tilpasningen av prosjektet og gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med hele byggherrens organisasjon, sier Mette Dan-Weibel, Director Healthcare i LINK Arkitektur.

Har samarbeidet tidligere
LINK Arkitektur og Multiconsult viderefører samarbeidet med partnere fra tidligere prosjekter som nytt sykehus i Drammen, Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Campus Ås. Fellesnevneren for disse prosjektene er at de har vært store og komplekse, og hvor det har vært svært viktig å svare ut brukerbehovene på en god måte.

Om nye Rikshospitalet på Gaustad
Rikshospitalet skal videreutvikles slik at regionale og nasjonale funksjoner samles i et regionsykehus, og med lokalsykehusfunksjoner for enkelte bydeler. Videreutviklingen av Rikshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m2, inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygg som rives.Godkjent styringsramme for nytt sykehus er ca. 15,4 mrd. kroner.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk