Nyheter

​Svalbardbutikken, verdens nordligste varehus 78º nord.

Illustrasjon: LINK Arkitektur

​Svalbardbutikken, verdens nordligste varehus 78º nord.

2020-04-10

Med Consto som entreprenør og Multiconsult som rådgiver, er LINK nå med på å prosjektere verdens nordligste varehus på Svalbard. Coop Svalbard SA har behov for å utvide sitt areal, og planen er å utvide med et tilbygg med en fasade som aktivt viser bygningens funksjon.

På vegne av byggherre Coop Svalbard SA skal Consto Svalbard AS gjennomføre et større byggeprosjekt ved Svalbardbutikken. Arbeidene består blant annet av et tilbygg i to etasjer på cirka 1.050 kvadratmeter per etasje, som LINK prosjekterer.

Det har i arkitekturprosessen vært en overordnet tanke om å skape et bygg som til tross for sin størrelse virker stedstilpasset og inviterende. Tilbygget er dermed brutt opp vertikalt med familiære volumer som skaper en rytme og naturlig sammenheng med det bakenforliggende fjellandskapet.

Naturen og landskapet på Svalbard har vært et viktig element i utformingen av bygget. Fasaden vil inneha en stående trekledning, malmfuru, som med tiden vil få en grå naturlig patinering. De inntrukne skrå veggflatene kles med slett stående trepanel med spiler i irregulært mønster.

Valgte utførelse vil også gi en fasade som fremtrer skiftende avhengig av dagens værtype, eksempelvis vil vindretning med dens styrke sammen med nedbør bidrar til at dybdespillet i kledningen vil få snø og regn til å legge seg på fasaden i forhold til vindens retning.

Det er vektlagt å gi bygningen en åpen og inviterende fasade mot gaten, derfor har den mot gaten rikelige vindusflater som er organisert i den vertikale oppdelingen. Glassflatene vil gi rikelig med dagslys inn i lokalene samtidig som de i mørketiden vil spre lys ut på utearealet langs bygningen, samtidig som glassflatene vil synliggjøre bygningens funksjon.

-Svalbardbutikken er et viktig knutepunkt for alle som bor på Svalbard. Og få ta del i å prosjektere verdens nordligste varehus i Longyearbyen er noe vi virkelig ser på med stolthet her i LINK, sier Wenche Tislevoll, prosjektleder og arkitekt ved team Stord.  

Kontaktperson

Wenche Tislevoll
Arkitekt
Mob:
+47 976 36 354
wt@linkarkitektur.no