Nyheter

Nr. 1 turistattraksjon i 2020

Nr. 1 turistattraksjon i 2020

2019-12-04

Aftenposten anbefaler åtte nye attraksjoner i 2020. Øverst på lista troner det nye Hurtigrutemuseet tegnet av LINK arkitektur. 

Den 16. juni 1999 ble det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken landsatt ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Nordland, og pryder i dag landskapet som en av verdens største museumsgjenstander. PEAB Bjørn Bygg bygger et vernebygg over skipet, og dette bygget vil danne bygningsmassen for det nye Hurtigrutemuseet. LINK arkitektur har tegnet bygget, og jobber i dag med detaljprosjektering, både for bygg og landskapet rundt. Multiconsult står for rådgivingsfag.

Det legges opp til at utstillingen på Hurtigrutemuseet vil fortelle hurtigrutens historie. Som besøkende vil man kunne bevege seg gjennom lasterommet, til broen, byssen, salongen og lugarene som er hentet fra DS Dampskipet. Denne seksjonen ble gjenfunnet i Nederland, reddet, fraktet til Stokmarknes, restaurert og rekonstruert. I skipets gamle kafeteria kan man også føle på historiens sus, og ta en matbit eller noe å drikke.

-Vår oppgave har vært å løse et anlegg som gir de funksjonelle muligheter som museet krever, med en god idé til utforming som gir den riktige verdien som et signalbygg krever, forteller teamleder i Trondheim, Gunnar Næss.

Formen på selve vernebygget er inspirert av åpningene i skutesiden på skipet. MS Finnmarken var det første hurtigruteskipet der både den fremre og bakre del begge lutet fremover. Det ga estetisk uttrykk som gir inntrykk av fart fremover.

-Vi har latt oss inspirere av dette designgrepet i utformingen av bygget og har valgt et konsept som underbygger dette både i volum og i plan, avslutter Næss.

Museet som skal stå ferdig våren 2020.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 388986
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/nr-1-turistattraksjon-i-2020-388986'
published_at string '2019-12-04 12:20:00'
created_at string '2019-12-04 12:16:07'
updated_at string '2019-12-04 12:25:01'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Aftenpostens artikkel'
>>url string 'https://www.aftenposten.no/reise/i/XgOOgE/er-dette-feriemaalet-ditt-neste-aar-her-er-aatte-nye-norske-attraksjoner-som-aapner-i-2020'
header string 'Nr. 1 turistattraksjon i 2020'
summary NULL
body string '

Aftenposten anbefaler åtte nye attraksjoner i 2020. Øverst på lista troner det nye Hurtigrutemuseet tegnet av LINK arkitektur. 

Den 16. juni 1999 ble det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken landsatt ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Nordland, og pryder i dag landskapet som en av verdens største museumsgjenstander. PEAB Bjørn Bygg bygger et vernebygg over skipet, og dette bygget vil danne bygningsmassen for det nye Hurtigrutemuseet. LINK arkitektur har tegnet bygget, og jobber i dag med detaljprosjektering, både for bygg og landskapet rundt. Multiconsult står for rådgivingsfag.

Det legges opp til at utstillingen på Hurtigrutemuseet vil fortelle hurtigrutens historie. Som besøkende vil man kunne bevege seg gjennom lasterommet, til broen, byssen, salongen og lugarene som er hentet fra DS Dampskipet. Denne seksjonen ble gjenfunnet i Nederland, reddet, fraktet til Stokmarknes, restaurert og rekonstruert. I skipets gamle kafeteria kan man også føle på historiens sus, og ta en matbit eller noe å drikke.

-Vår oppgave har vært å løse et anlegg som gir de funksjonelle muligheter som museet krever, med en god idé til utforming som gir den riktige verdien som et signalbygg krever, forteller teamleder i Trondheim, Gunnar Næss.

Formen på selve vernebygget er inspirert av åpningene i skutesiden på skipet. MS Finnmarken var det første hurtigruteskipet der både den fremre og bakre del begge lutet fremover. Det ga estetisk uttrykk som gir inntrykk av fart fremover.

-Vi har latt oss inspirere av dette designgrepet i utformingen av bygget og har valgt et konsept som underbygger dette både i volum og i plan, avslutter Næss.

Museet som skal stå ferdig våren 2020.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
tags array Array(1)
>tag array Array(2)
>>0 string 'kultur'
>>1 string 'kulturbygg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(4)
>>0 string 'Architecture'
>>1 string 'Building, property'
>>2 string 'Architecture'
>>3 string 'Sustainability/CSR'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(4)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1829671
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 1829670
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 519995
>>>type_of_media string 'image'
>>3 array Array(2)
>>>item_id string 46812
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(3)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'et'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1829671
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/hurtigrutemuseet-1829671'
>>>published_at string '2019-12-04 12:18:18'
>>>created_at string '2019-12-04 12:17:09'
>>>updated_at string '2019-12-04 12:18:19'
>>>position string 0
>>>header string 'Hurtigrutemuseet'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur'
>>>image_name string 'LINK arkitektur-Vernebygg MS Finnmarken-brygge Nordlys'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 5672494
>>>image_dimensions string '3840 x 2160'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1829671/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kqowsidwilh554wujknv.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'kultur'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'et'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1829670
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/hurtigrutemuseet-1829670'
>>>published_at string '2019-12-04 12:18:18'
>>>created_at string '2019-12-04 12:17:09'
>>>updated_at string '2019-12-04 12:18:19'
>>>position string 0
>>>header string 'Hurtigrutemuseet'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur'
>>>image_name string 'LINK arkitektur-Vernebygg MS Finnmarken-Baug'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 5471881
>>>image_dimensions string '3840 x 2160'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1829670/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/phatbq0qkzj3v8kkdso9.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'kultur'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>2 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 519995
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/nytt-hurtigrutemuseum-519995'
>>>published_at string '2016-02-02 13:30:00'
>>>created_at string '2016-02-02 13:18:13'
>>>updated_at string '2016-02-02 13:30:00'
>>>position string 223
>>>header string 'Nytt Hurtigrutemuseum'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur og Multiconsult'
>>>image_name string 'Nytt_hurtigrutemuseum_Illustrasjon_LINK_arkitektur_og_Multiconsult.jpg'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 596737
>>>image_dimensions string '971 x 582'
>>>image_license string 'Creative Commons Attribution'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/519995/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/h3cv9gohrcmpuemaxb9p.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 46812
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/46812'
>>>published_at string '2014-09-24 12:11:00'
>>>created_at string '2014-09-24 12:11:06'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:43:48'
>>>position string 49
>>>name string 'Gunnar Næss'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Leder Team Trondheim'
>>>phone string '+47 954 01 106'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gn@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/kiwdbpjuys5tn51pf983.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag string 'link arkitektur'
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(26)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 388986
title string 'Nr.-1-turistattraksjon-i-2020'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Nr. 1 turistattraksjon i 2020'

Kontaktperson

Gunnar Næss
Leder Team Trondheim, Sivilarkitekt
Mob:
+47 954 01 106
gn@linkarkitektur.no