Nyheter

Lonaparken, Byhagen er kåret til "Årets Leilighetsprosjekt"

Foto: Hundven-Clements Photography

Lonaparken, Byhagen er kåret til "Årets Leilighetsprosjekt"

2019-05-01

Under Boligkonferansen tirsdag 7. mai 2019 ble Byhagen kåret til "Årets leilighetsprosjekt" av Boligprodusentenes Forening. Prosjektet består av to bygningskropper med til sammen 111 leiligheter, og er en del av Lonaparken utbyggingsområde, som er en viktig del av transformasjonen av Åsane til en «urban» bydel.

LINK arkitektur har stått for arkitektur, landskapsarkitektur og vært ansvarlig søker.

Byggherre for prosjektet er Bonava og FM Strand har vært totalentreprenør.

Hovedkriteriene for den faglige vurderingen er at det må fremstå som et forbilde med hensyn til standardisering, byggekostnader, energi og klima, særpreg og nyskaping og bokvalitet, herunder byggeskikk og arkitektur, planløsning og brukbarhet, samt inneklima.

Juryen fremhevet at det er valgt samme planløsning for de aller fleste etasjene. Det har vært jobbet effektivt med bruk av produksjonssystemet Lean med en byggetid på 15 måneder.

Les mer om prosjektet (legg inn lenke her til Byhagen under Prosjekter på web-siden)

og om prisen på bygg.no http://www.bygg.no/article/1393553?image=dp-image126671-1393557

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Kari Kløve
Arkitekt
Mob:
+47 906 47 879
kk@linkarkitektur.no