Nyheter

I luftig svev over Drammen

Illustrasjon av Spiraltoppen utsiktspunkt og scene | Illustrasjon LINK arkitektur

I luftig svev over Drammen

2018-11-23

Spiraltoppen føyer seg inn i rekken av opplevelsesdestinasjoner tegnet av LINK arkitektur.

Det siste prosjektet, utsiktspunktet på Spiraltoppen i Drammen, er et samarbeidsprosjekt mellom LINK arkitektur og Multiconsult.

Den spektakulære løsningen ble presentert for Formannskapet i Drammen denne uken og ble meget godt mottatt.

Fra Spiraltoppen er det allerede er en fantastisk utsikt over Drammen, i designforslaget ble det derfor lagt vekt på at løsningen skulle tilføre Spiraltoppen noe nytt. Det er gjort ved å tilby utsikt i nye himmelretninger, slik at man i fremtiden også vil kunne se fjorden fra Spiraltoppen.

Med sin rektangulære form som «skyter» ut av berget gir den nye konstruksjonen en vidstrakt utsikt mot fjorden og oppover elven mot Øvre Eiker. Utsiktspunktet vil være synlig fra sentrum av Drammen og med belysningen vil det fremstå som en vakker skulpturell form i mørke. Spiraltoppen vil fremover være et landemerke for byen med høy «wow-faktor».

Vi håper utsiktsplattformen vil bli et yndet sted for befolkningen, som tur og piknik mål, et attraktivt sted for kulturarrangement og konserter, med den fantastiske utsikten som bakteppe. Kanskje blir det «insta» punkt nr. 1 i Drammen?

Eksisterende og nye trær skal integreres i prosjektet og danne en vakker ramme om en luftig vandringsrute med panoramautsikt mot byen og fjellene.

Forslaget skal endelig behandles i Drammen bystyre i desember.

Løsningen føyer seg inn i rekken av turistdestinasjoner designet av LINK arkitektur.Stovnertårnet på Grorud i Oslo, som åpnet i oktober, er allerede blitt en ny og spesiell attraksjon for Oslo by.

På oppdrag fra Sandnes tomteselskap har LINK arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for Lauvvik hvor man belyser mulighetene for å skape en attraktiv turistdestinasjon i Ryfylke. Muligstudiet skal brukes som et innspill til kommuneplanen.

Drammen er i en rivende utvikling og vi må berømme Drammen Kommune Byprosjekter for også å se på områdene rundt byen på nye måter.

Kontaktperson

Ingunn S. Jensen
Sivilarkitekt
Mob:
0047 936 18 343
isj@linkarkitektur.no