Nyheter

I dag gjenåpnet deler av Hotell Atlantic i Stavanger

I dag gjenåpnet deler av Hotell Atlantic i Stavanger

2017-11-27

I dag kl. 12.00 gjenåpnet deler av Hotell Atlantic etter å ha vært stengt i rundt 15 måneder. Hotellet som var Stavangers første «moderne» hotell ble ferdigstilt i 1952 og har nå gjennomgått en omfattende total renovering til en kost på rundt 500 mill. LINK arkitektur, team Stavanger har hatt oppdraget både som arkitekter og interiørarkitekter. Den store «Grand opening» med fest for 400 gjester løper av stapelen d. 01.02.2018.

Før ombyggingen fremstod Hotell Atlantic som et sammensatt speilbilde av de tidsepoker bygget har gjennomgått. Det opprinnelige Hotell Atlantic stod ferdig 15.mai 1952 og i 1968 ble fire nye etasjer bygget på. I 1980 ble den ny St. Olavs fløy ferdigstilt.

Det mest synlige utvendige grep i hotellets eksteriør er etableringen av en ny resepsjon mellom den opprinnelige delen og St. Olav blokken.

På dette vis knyttes blokkene sammen og gjestene ankommer i hotellets midte. Det markante «glass tårn» som er synlig fra mange steder i byen, fungerer som knutepunkt mellom byggene og danner et logisk ankomstpunkt. Før renoveringen var resepsjonen plassert i Atlanticblokken; en reminisens fra da hotellet ble bygget og kun bestod av et bygningsvolum, men etter at St. Olav fløyen ble tilføyet, lå resepsjonen og hovedinngangen uhensiktsmessig i forhold til hotellets interne logistikk.

Den nye resepsjon / lobby blir etablert i et nybygg på 2. etasjer mellom Atlantic- og St. Olavsdelen. For å integrere dette bygget i et allerede sammensatt bygg, som har vært gjennom flere påbygginger og ombygginger de siste 65 år, har tanken vært å bruke/ forsterke noen av de elementer som er karakteristiske for Hotell Atlantic.

Karnappet er et fremtredende arkitektonisk element på bygget. Det er i hovedsak bevart, men noen endringer i materialer og farger er gjort i nyere tid.

Fasaden på de 2 etasjers sidefløy mot nord/ Romsøegården er totalendret i nyere tid. Denne fasades uttrykk endres fullstendig, for å gi hotellet et helhetlig uttrykk. Den nye fasaden på sidefløyen blir en «boks» som tar opp proporsjonene fra karnappet og rammer inn Kiellandssalen.

Da hotellet ble bygget var det likhetstrekk mellom karnappet og 2.etasje i sidefløyen og det har vært et ønske å gjenskape dette ved bruk av gjenkjennelige proporsjoner, både i de deler som rehabiliteres og i den nye del. Dette vil sammen med bruk av originalmaterialer som ble brukt på 50-tallet som teak (look-alike) og kobber skape en helhet og være en rød tråd i fasaden.

Arkitektene har hatt en tett og god dialog med byantikvaren, som løpende har vært oppdatert på byggets utvikling og fasadegrep. Arkitekt og Byantikvar har hatt et felles mål om en fasade som i størst mulig grad samler de de ulike bygningene. Ved å gjenskape en arkitektonisk forbindelse mellom sidefløyen, karnappet og den ny resepsjon oppnås dette, samtidig som respekten for det opprinnelige Hotell Atlantic ivaretas.

Det har i tillegg vært et viktig mål å få eksteriøret og interiøret til å samspille, fremheve og løfte hverandre. Materialitet og designuttrykk er samkjørte og danner en helhet fra gjestene kommer mot bygget, entrer inngangen og beveger seg videre inn i bygget.

I tillegg til en total renovering med helt nytt interiørdesign på alle hotellets 355 rom, gjennomgår også konferansesenteret i 2. etasje en forvandling til et moderne konferansesenter.

Inngangen til det nye konferansesenteret blir via den nye resepsjonen og opp i 2.etasje til fellesarealene, herifra er det tilkomst til Atlantic Hall, Kiellandssalen, og alle de øvrige konferanserommene.

På dette vis dannes en ny adkomst til Atlantic Hall. Den tidligere atkomst var fra hotellets bakside og var ikke utformet i henhold til dagens standard for universell utforming. Denne inngangen tas bort slik at hotellet kun har en hovedinngang som er tilgjengelig for alle.

Det nye interiør har referanser til 1950/60-tallet med rette linjer, men med moderne bruk av datidenes materialer og design utrykk. Det bevisste bruk av materialer gjenspeiler byggets historie og sjel. Varige kvalitetsmaterialer som hud, marmor, messing, kobber og varmt treverk har lagt premiss for utforming av interiøret.

Begrepene «Elegant» «Stylish» og «Sophisticated» har vært guidelines i utvikling av interiøret.

Veggene i hotellet har i alle år vært en levende utstilling for regionens kunstnere og en del av identiteten til Hotell Atlantic. Ved å gjenbruke eksisterende kunst i en bevisst blanding med moderne samtidskunst, blir hotellet på ny en kunstscene der gammel og ny historie forenes.

Restauranten, som en gang var regionens institusjon for utdanning av kokker, skal igjen være byens foretrukne spisested. Restauranten er plassert i 1. etg., med store vindu mot Breiavatnet som åpner opp mot utsikt og innsikt.

Med sin kapasitet på 350 sitteplasser vil Stavangers innbyggere på ny kunne samles på Atlantic til festlige lag i Stavangers Storstue, samtidig med at konseptet ivaretar en opplevelse av å være like innbydende og intimt om det er 20 eller 200 gjester.

Kontaktperson

Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no
Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no