Nyheter

Sveriges mest moderne rehabiliteringssenter er innviet

Rehabiliteringssenterets nye entrérom / Foto: RSS

Sveriges mest moderne rehabiliteringssenter er innviet

2017-11-17

Etter mange år i midlertidige lokaler har Rehab Station Stockholm (RSS) flyttet inn i nye lokaler i Solna, Sverige. Nybygget har vært en unik satsning som har bidratt til å gi senteret status som nasjonalt ledende innen sitt område. LINK arkitektur har stått for arkitektur og interiør som er utformet for å understøtte virksomhetens rehabiliteringskonsept.

RSS tar imot personer med ryggmargsskader, ortopediske skader, hjerteinfarkt, multippel sklerose og allmenn nevrologi. RSS er et datterselskap til Praktikertjänst AB. LINK arkitektur ble engasjert av Praktikertjänst AB sitt eiendomsfirma for oppdraget med å ekspandere og utvikle virksomheten i form av et nytt rehabiliteringsbygg i tilknytning til noen av de gamle kasernene ved Nationalstadsparken i Solna

  • -Vi har loset prosjektet gjennom en komplisert detaljert plansituasjon og har sammen med virksomheten hatt som mål at både bygningen og interiøret vil understreke den dedikerte rehabilitering som utføres her, sier Roger Larsson, oppdragsansvarlig arkitekt hos LINK arkitektur.

Rehabiliteringen på RSS har som mål at pasientene skal kunne gjenvinne eller opprettholde en aktiv rolle i samfunnet med høy grad av selvstendighet. En stor del av personalet er selv avhengig av rullestol og pga. dette har det vært stort fokus på universell utforming

De besøkende på det nye senteret vil bli møtt av et stort entrérom som binder sammen de ulike bygningskroppene. Dette er virksomhetens knutepunkt med resepsjon samt en restaurant som er åpen for allmenheten. I hovedetasjen ligger også et behandlingsrom og et treningsrom i et av de gamle kasernene. Internatdelens femti boligenheter til internt bruk, ligger hovedsakelig i et øvre plan med utsikt til Nationalstadsparken i Solna.

Driften i det nye bygget er allerede i full gang og det nye Rehab Station Stockholm ble offisielt innviet den 15. november.

FAKTA: NYA REHAB STATION STOCKHOLM
Sted: Frösundavik, Solna
Status: Ferdigstilt november 2017
Byggherre: Praktikertjänst Fastigheter AB
ARK / IARK: LINK arkitektur AB
Areal: 9 650 m2