Nyheter

Åpning av Stovnertårnet

Åpning av Stovnertårnet

2017-10-11

12.oktober kl 18.00 åpner en ny og spesiell attraksjon i Oslo. Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen og statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bjørnar Laabak foretar den offisielle åpningen. Bydel Stovner og Bymiljøetaten, Oslo kommune, er initiativtaker til etableringen av tårnet. LINK arkitektur har stått for utformingen på oppdrag av Bymiljøetaten. Tårnet er oppført på Fossumberget nord for Stovner senter.

Tårnet på Stovner er utformet som en 260 meter lang sirklende gangbane med jevn stigning, femten meter opp i luften. Turen opp i tårnet kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden. Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir sikt over Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten. Platåer langs gangbanen gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte sikten. Utformingen av tårnet er inspirert av fuglens flukt opp i luften der platåene er deres fuglereder.

Gangbanen bæres av stolper av limtre som glir inn mellom trestammene. Stolpene huser fuglekasser for tårnseilere, en fugl som trives i flokk. Platåene er møblert med tilpassede lene-, ligge- og sitteelementer. Rekkverk har en høyde på 1.30 meter som gir både en reell sikkerhet og en opplevelse av trygghet.

Belysningen i tårnet understreker den sirkulære bevegelsen og bidrar til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig. Utforming, materialvalg og sikkerhet er prioritert i prosjektet og bærende konstruksjoner er plassert mest mulig skånsomt i terrenget.

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark ‘Jesperudjordet for alle’. Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon i tråd med anbefalinger fra Fafo`s områdeanalyse (Rurbane møter, Fafo-rapport 2013:02).

Ansvarlig for utforming:
LINK arkitektur AS Landskap
Kontaktpersoner: Sofie Persvik + 92 06 05 56 (prosjektleder)/ prosjekterende landskapsarkitekt MNLA), Grethe Brox- Nilsen +47 952 70 371 (arkitekt) og Erle Stenberg + 93 67 00 82 (prosjekterende landskapsarkitekt MNLA)

Rådgivende ingeniør:
Multiconsult AS

Belysning:
ÅF Consult ved ÅF lighting

Entreprenør:
Consto AS 

Kontaktperson

Sofie Persvik
Landskapsarkitekt
Mob:
+47 920 60 556
sofie.persvik
@linklandskap.no
Erle Stenberg
Faggruppeleder, Landskapsarkitekt MNLA
Mob:
+47 936 70 082
erle.stenberg
@linklandskap.no
Grethe Brox-Nilsen
Arkitekt
Mob:
+47 952 70 371
gbn@linkarkitektur.no