Nyheter

LINK Arkitektur styrker interiøravdelingen med ny gruppeleder i Stavanger

Camilla Sogne-Møller

LINK Arkitektur styrker interiøravdelingen med ny gruppeleder i Stavanger

2016-10-20

Med ansettelse av anerkjente Camilla Songe-Møller spisser LINK Stavanger sin interiør kompetanse. Songe-Møller har inngått i rollen som leder for interiøravdelingen som består av seks svært dyktige interiørarkitekter med bred og variert fagkompetanse. Med økende og mer omfattende interiøroppdrag var tiden inne for å styrke og videreutvikle faggruppen.

Interiørarkitektur har vært et strategisk satsingsområde for LINK Stavanger over flere år.

Vi er svært fornøyde og stolte av at Camilla har valgt å bli en del av vårt lag, sier Henriette Sagland, teamleder LINK Stavanger.

Camilla er utdannet interiørarkitekt ved Kunsthøgskolen (KHIO) i Bergen, med hovedfag i «fremtidens arbeidsplasser». Hun har betydelig erfaring fra Oslo, og har i en årrekke drevet eget kontor i Stavanger.Gjennom årene har hun opparbeidet seg faglig kompetanse innenfor et stort og variert fagområde i forhold til type prosjekter, omfang og kompleksitet. Hun har bygget opp en omfangsrik portefølje med prosjekter innenfor næringsbygg og kontorlokaler, boliger, fritidsboliger, restauranter, hoteller og undervisningsbygg.

LINK arkitektur har interiøravdelinger på Lysaker, Stord og i Bergen, i tillegg til en større interiøravdeling i Sverige. Avdelingene har tett faglig samarbeid som gir faglig bredde, dybde, erfaring og kapasitet.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no
Camilla Songe-Møller
Gruppeleder Team Stavanger, Interiørarkitekt MNIL
Mob:
+47 920 25 550
csm@linkarkitektur.no