Nyheter

Suksessoppstart for urbanismeprosjekt i Førde

Suksessoppstart for urbanismeprosjekt i Førde

2016-06-17

Team Bergen er nå i gang med oppdraget om ny områderegulering for Indre Øyrane i Førde sentrum.

Oppdraget er resultatet av en konkurranse vunnet i samarbeid med Multiconsult.

I går ble det arrangert planverksted i Førde der alle berørte parter var invitert: politikere, grunneiere og organisasjoner i tillegg til kommunens planavdeling.

Ordføreren ønsket velkommen og LINK arkitekturs Grethe Haugland med sin erfaring innen urbanisme og byutvikling, holdt et inspirasjonsforedrag om bærekraftig byutvikling, hvor også mange av våre flotte blågrønne prosjekt som handler om by og vann ble vist.

Deltakerne ble så delt inn i grupper og fikk arbeide med aktuelle spørsmål, kart og skisser.

Resultatet vil brukes i det videre arbeidet når vi nå i samarbeid med Multiconsult setter i gang med å forme den nye bydelen på 220 mål!

Ordføreren avsluttet med å takke for en uvanlig godt planlagt og gjennomført idédugnad!

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Elin Heimark
Nestleder Team Bergen, Sivilarkitekt
Mob:
+47 918 67 699
eh@linkarkitektur.no