Nyheter

Gjesdal kommunes byggeskikkpris 2015 gikk til LINK arkitektur

Gjesdal kommunes byggeskikkpris 2015 gikk til LINK arkitektur

2016-01-04

Prisen gikk til Nye Ålgård kirke for et flott monumentalt bygg godt tilpasset de eksisterende omgivelsene. Formålet med prisen er å gi økt forståelse for verdien av god byggeskikk i Gjesdal kommune. Prisen ble utdelt for første gang i 1993 og siden da har mange ulike bygg blitt hedret.

Mottakelsen for 2015 fant sted 1. januar 2016 på Veveriet på Ålgård. 

Juryens begrunnelse:
Byggeskikkprisen for 2015 tildeles Nye Ålgård kirke med en idé om renhet og kraft som framstår som en inspirasjon og et tydelig forbilde for utviklingen av framtidige bygg i Ålgård sentrum. Byggets monumentale stil er godt tilpasset omgivelsene der den vokser som et landskap og strekker seg mot himmelen. Kirkebygget gir Ålgård sentrum en identitet og understreker fellesskapet, samtidig som det er blitt et funksjonelt bygg for menigheten. Det forsvarer godt biskopens uttalelse om at dette er et av de vakreste kirkebyggene han har vært i, og ga bygget navnet «de åpne armers kirke».

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no