Nyheter

LINK arkitektur tegner et av Norges høyeste bygg i Stavanger

LINK arkitektur tegner et av Norges høyeste bygg i Stavanger

2015-02-26


Grunneier Haakon Ørland har engasjert Link Arkitektur til å tegne høyhuset som skal bli en del av områdeplanen for Forus Øst. Byggeplanene behandles nå hos Stavanger kommune og innebærer et høyhus på 30 etasjer som vil inneholde hotell, kontorer, boliger og butikker. Bygget vil bli 118 meter høyt, én meter høyere enn Oslo Plaza.

Det planlegges boliger i de to laveste volumene som vender mot sørvest i skisseforslaget, da disse har en god solorientering. Vi mener at bolig i kombinasjon med de andre formålene vil gi liv i området hele døgnet. I første etasje under boliger foreslår vi å legge til rette for forretninger. Vi planlegger kvartalslek og lekeplasser sørvest for boligvolumene. Denne lekeplassen fortsettes inn i gårdsrommet i et sammenhengende løp. I tillegg til disse to lekeområdene vil en også kunne benytte takflatene på de to laveste volumene. Kombinasjonen av lekeområdene vil tilby en variert og solfylt arena i løpet av dagen. Skisseforslaget viser en etasjehøyde som varierer fra 4-7 etasjer for de to laveste volumene. Mellomleddet på 3-9 etasjer tenker vi kan inneholde kontorvirksomhet. Det blir åpent i første og andre etasje, slik at det dannes en passasje som blir en del av kvartalslek.

Skisseforslaget viser et høyhus/hotell/kontor som hviler på to runde sokler. Den bakerste sokkelen kan inneholde resepsjon/foaje og fungerer som en akse som vrir tårnet i etasjene oppover. Den fremste sokkelen blir liggende som del av torg og består av et bydelshus i 1. etasje med mesanin der grunnflaten i skisseforslaget utgjør ca.110 m2. Vi ønsker med skisseforslaget å bidra til å skape en sosial arena for både byen og regionen. Et bydelshus kan ses som et positivt bidrag til torget der en skaper et sosialt samlingsted for området. Høyhuset over planlegges med hotell/kontor og går oppover fra 3. etasje til 29. etasje.

I 30. etasje legges til rette for en restaurant med takterrasse. Tanken har vært å gjøre taket på høyhuset allment tilgjengelig for byens befolkning. Høyhuset vil være et orienteringspunkt, landemerke samt en attraksjon. Vi ønsker derfor å legge til rette for en utsiktsarena/plattform/opplevelse på øverste plan som er åpent for besøkende.

I gårdsrommet mellom volumene dannes en kvartalslek. Denne ønsker vi kan være en felles arena for både bolig, hotell, forretninger og kontor. Denne kan eksempelvis ha karakter av et plazalignende område. Takflatene på volumene kan brukes som felles takterrasser for bolig, kontor og hotell som et positivt bidrag til arealene på bakkeplan. Kombinasjonen av volumer i ulike høyder gjør at tårnet forankres i konteksten og danner et dynamisk og levende uttrykk.

Skisseforslaget viser to underetasjer som bestå av butikker, konferanselokaler og et sportsmall (eks. utleie av baner, klatrevegg, helsetilbud, utsalg for sportsutstyr etc.). Dette kan da benyttes av både bolig, hotell, og kontor, samt være et samlingssted som tilbyr ulike aktiviteter og tilbud til bydelen. I øvrige underetasjer planlegges et parkeringsanlegg.

Tomten ligger med kort gangavstand til togstasjon og planlegges som et miljømessig bæredyktig prosjekt.

Forslaget inngår i en større områderegulering som skal opp til 2. gangsbehandling i våren 2015. 

Kontaktperson

Hanne Kruse
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no