BIM - Bygnings Informations Modellering

LINK Arkitektur er en af de største aktører i Skandinavien ift. BIM-projektering og har allerede flere flagskibs-projekter på området bag os. Vores BIM-vision er at skabe et kontinuerligt informationsflow gennem alle byggeprocessens faser; fra den tidligere planlægningsfase, samarbejde, byggeproces til forvaltning og genbrug. Vi designer således komplette bygninger, anlæg og landskaber ved hjælp af BIM.

For os er BIM en proces, der er baseret på samarbejde og frit flow af information mellem de projekterende, hvilket muliggør rationelle og værdiskabende arbejdsprocesser for både opdragsgivere og rådgivere. Vi prioriterer aktivt udveksling af information, viden og erfaringer.

Et tættere samarbejde mellem opdragsgivere, projekterende og entreprenører skaber bedre tekniske og funktionelle løsninger, mindsker fejl, sænker omkostningerne og skaber en bedre proces med visualisering- og simuleringsmuligheder, som skaber en større forståelse blandt alle involverede. Gennem brug af BIM sikrer vi informationsudveksling og tværfaglig kontrol i alle faser og på samtlige niveauer af projektet til fordel for både kvaliteten og økonomien i vore projekter. Vi skaber en omfattende og unik information, som aktivt kan benyttes både på byggepladsen og i den efterfølgende i drifts- og forvaltningsfase.

Gennem lang erfaring med BIM-projektering har vi udviklet gode metoder til informationsudveksling og tværfaglig kontrol i neutrale filformater gennem alle projektfaser og på alle projektniveauer. Vi arbejder både med BIM internt og ekstern som BIM-koordinator med ansvar for fælles modeller og rutiner, der vedrører alt ifm. CAD / BIM.

Vi deltager aktivt i forskellige BIM-fora som buildingSMART, SAMBIM, openBIM, vi er med i flere BIM-forsknings- og BIM-udviklingsprojekter og holder desuden foredrag om området. Vi søger aktivt ny viden og nye perspektiver.

Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan
Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan