Nyheter

LINK Arkitektur satsar på internationell vårdarkitektur

LINK Arkitektur satsar på internationell vårdarkitektur (foto: Adam Mørk)

LINK Arkitektur satsar på internationell vårdarkitektur

2021-03-09

LINK Arkitektur tar första steget i en ny, expansiv strategi med globalt fokus på sin kärnkompetens: hälsofrämjande arkitektur. Arkitektföretagets framgångsrika sätt samverka mellan de nordiska länderna tas nu till nästa nivå för att möta efterfrågan.

Under två decennier har LINK Arkitektur upparbetat en djup och bred kompetens inom life science och sjukhusarkitektur. Det tvärfackliga skandinaviska sjukhusteamet arbetar aktivt med att bygga upp sin kompetens inom hälsofrämjande arkitektur och säkerställer att den kommer alla projekt till del, oavsett i vilket land det befinner sig. Den ledande principen är att nutidens sjukhus ska rymma framtidens utvecklingsmöjligheter och vårdarkitekterna följer därför den snabba utvecklingen av behandlingsmetoder. De arbetar också med att möta vårdens utmaning med kompetensförsörjning genom effektiva lokaler. Med helande arkitektur och social hållbarhet på agendan skapas också ett mervärde för besökarna, personalens trivsel och inte minst för patienternas tillfrisknande.

En rad större projekt i Skandinavien har befäst LINK Arkitekturs position, bland annat Helsingborgs lasarett, Södersjukhuset, Rigshospitalets Nordflygel i Köpenhamn, Drammens nya sjukhus, Aalborgs nya universitetssjukhus, Västerås nya akutsjukhus och Rigshospitalet i Oslo.

Tar skandinavisk vårdarkitektur ut i världen

Med LINK Arkitekturs nya satsning tar företaget ett betydande strategiskt steg mot att ta den skandinaviska kompetensen ut i världen.

– Det är glädjande att vara med och lyfta LINKs kommersiella fokus till nya marknader i Europa, Mellanöstern, Afrika och Nordamerika. Jag är övertygad om att vår spetskompetens inom goda vårdmiljöer, ger oss en unik möjlighet att ta en stark position även utanför Skandinavien, säger Mikael Pontoppidan, som leder LINK Arkitekturs satsning.

Som en del i den internationella satsningen har LINK Arkitektur dessutom anslutit sig till ett globalt nätverk av konsulter, IDeA Network, som redan har skapat värdefulla relationer och samarbetsprojekt mellan länder och kontinenter.

Mer om LINK Arkitekturs globala samarbete med IDeA Network: www.ideanetwork.global 

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se