Nyheter

Ransbergs nya skola sätter fokus på trygga och glädjefyllda lärmiljöer

Befintlig skola ska ersättas med en ny skola och ge plats för 175 barn i årskurserna F-6.

Ransbergs nya skola sätter fokus på trygga och glädjefyllda lärmiljöer

2021-03-11

Ransbergs skola ligger i Fagersanna utanför Tibro, vid sjön Örlen. Det är en skola mitt i naturen med skogen inpå knuten. Skolan skall ersättas med en ny F-6-skola med matsal, kök och gymnastiksal. LINK Arkitektur har anlitats som arkitekt och generalkonsult för uppdraget, som har fokus på trygga och glädjefyllda lärandemiljöer.

– I det här projektet vill vi lyfta de stora värdena i det naturnära läget. Tillsammans med eleverna strävar vi efter att utveckla en skola som är trygg, klimatsmart och öppen, säger Johanna Eriksson på LINK Arkitektur.

Byggnadens fysiska utformning ska bidra till att förvalta den småskaliga bykänslan och med god arkitektur förstärka Ransberg som kulturmiljö och Fagersanna som bostadsort. 2 800 m2ska utformas flexibelt och hållbart för att stå redo för framtida förändringar.

Del av större skolsatsning

Planeringen och byggnationen av en ny skola i Ransberg knyter an till ett skolutvecklande arbete som redan pågår. Arbetet utvecklar former och arbetsmetoder för ökat lärande genom kollaborativa och ämnesintegrerade sätt, med utgångspunkt i ledorden lärande, trygghet och glädje för alla barn och elever. Det faktum att detta är en mindre landsortsskola i en by med anor från medeltiden, ger också förutsättningar för en mer intim förankring i natur och historisk kontext än vad många större centraliserade skolprojekt startar med.

Ett gediget förarbete har gjorts där både skolpersonal, måltids- och servicepersonal och personal från kultur- och fritidsförvaltningen har samarbetat kring hur skolorna ska fungera framöver. Med den kravställningen ska nu LINK Arkitektur utforma en sammanhållen skola som gynnar lärande i grupp med fler öppna, gemensamma lärmiljöer. För att säkerställa detta leder arkitekterna värdeskapandeprocessen med pedagoger, elever och tjänstemän och konsulter, för att gå från ord till verklighet. Beslutsprocessen i skolprojekt är både komplex och demokratisk. Det är en samhällsinvestering som både skall träffa rätt i kostnad och vara hållbar över tid.

Landsortsskolor som får leva vidare

Två timmar norrut arbetar LINK Arkitektur med Kyrkstens nya landsortsskola, efter en vunnen arkitekttävling. På flera håll i landet läggs denna typ av skolor ner, men Tibro och Storfors är alltså två kommuner som väljer att satsa på nya skolor i glesbygden.

– Vi ser positivt på utvecklingen i vår region och vill erbjuda fler skolplatser till barnen i området. Framför oss ser vi en flexibel skola, som kan växa i takt med bygden. Estrid Ericsonskolan i Hjo, som också den gestaltades av LINK Arkitektur, är en stark inspirationskälla, berättar Samuel Willner, projektledare på Tibro kommun.

Projekteringen av Ransbergs nya skola är i full gång och redan till årsskiftet är tanken att byggstarten ska ske.

Kontaktperson

Johanna Eriksson
Regionchef Lidköping & Falköping
Mob:
+46 76 138 73 58
johanna.eriksson
@linkarkitektur.se