Nyheter

När de gamla dragonstallarna i Umeå byggs om bevaras så mycket som möjligt

LINK Arkitektur har anlitats för att varsamt renovera två stallbyggnader i centrala Umeå

När de gamla dragonstallarna i Umeå byggs om bevaras så mycket som möjligt

2021-02-25

Två gamla q-märkta stallbyggnader vid stadshusområdet i centrala Umeå ska omvandlas till kontor, cykelgarage och -verkstad, förråd och bilgarage. När byggnaderna inventerades ledde vägen inte spikrakt framåt, men med kreativa lösningar kommer mycket av de befintliga byggnadsdelarna att kunna bevaras. För det uppdraget vände man sig till LINK Arkitektur.

De gamla stallarna uppfördes för över 100 år sedan och har ett stort kulturhistoriskt värde av riksintresse. Upprustningsbehovet är stort, men måste ske varsamt med hänsyn till kulturvärdet.

Kreativa lösningar

Vid en grundlig inventering upptäcktes hälsovådliga ämnen på timmerstommen, vilket gör att en helt ny väggstomme behöver komma på plats. En annan utmaning är att den ena byggnaden behöver förses med en stabil grundplatta, någonting som saknas idag. För att ändå bevara utseendet ska granitsocklarna demonteras, klyvas och återmonteras. Även väggpanelens brädor, takstolarna och en del äldre fönster och portar ska återbrukas. De båda byggnadernas utseende har dokumenterats väl för att komma så nära originalutförandet som möjligt.

Projektet har genomförts i samråd med Västerbottens museum för att hitta en balans mellan bevarandevärdet och funktionaliteten i byggnaden så att den återigen kan bli samhällsnyttig. Historien sätter ramarna för material, kulörer och former, medan nutida lagar, regler och arbetssätt leder fram till moderna lösningar och miljöer.

– Väldigt positivt att man hittat den här lösningen. Byggnaderna kommer att renoveras och komma till användning. Det görs genom att delar återanvänds eller byggs upp som kopior. På så sätt kommer byggnaden med sin form och siluett även fortsättningsvis upplevas som en stallbyggnad och som en del av helheten i det forna regementet K4, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Hållbar arkitektur

LINK Arkitektur har arbetat med att det ska framgå att byggnaderna en gång i tiden har agerat stall, med en tydlig skillnad mellan det nya och det gamla. Det som adderas till byggnaderna gestaltas utan att ta uppmärksamhet från det befintliga. Ytterligare originaldetaljer, såsom armaturer och hästutrustning kommer att lyftas in för att stärka den historiska kopplingen.

– Jag hoppas att Stallarna kan inspirera fler beställare att ta sig an utmaningen att bevara, återbruka och tänka cirkulärt. Det är inte alltid den enklaste vägen framåt, men definitivt den mest kreativa och den som ger störst effekt för såväl varumärke som klimat och ekonomi, säger Anna Lundberg, regionchef på LINK Arkitektur.

Bygglovet för de båda stallbyggnaderna är beviljat och renoveringen sätter igång före sommaren.

Kontaktperson

Anna Lundberg
Regionchef Umeå & Skellefteå
Mob:
+46 73 088 52 23
anna.lundberg
@linkarkitektur.se