Nyheter

LINK Arkitektur ska rita det nya Rikshospitalet i Oslo

LINK Arkitektur ska rita det nya Rikshospitalet i Oslo

LINK Arkitektur ska rita det nya Rikshospitalet i Oslo

2020-12-09

Den 27:e november godkände styrelsen för ”Helse Sør-Øst RHF” uppstart av förprojekt av det nya Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. LINK Arkitektur har valts ut som projekterande arkitekt tillsammans med projekteringsgruppen, bestående av Multiconsult samt Bølgeblikk Arkitekter, Fabel Arkitekter och Erichsen & Horgen AS.

Helse Sør-Øst RHF och Multiconsult signerade projekteringskontraktet i augusti. Avtalet omfattar förprojektet för det nya Rikshospitalet på Gaustad samt option på detaljprojektering och uppföljning i byggfasen. Sedan augusti har det arbetats med förberedande aktiviteter, huvudsakligen kopplat till ett reviderat planförslag.

– Vi är så stolta över att vi, tillsammans med våra samarbetspartners, har valts ut till detta uppdrag. Det är ett av Europas mest spännande sjukhusprojekt. LINK kommer att bidra med hälften av arkitektresurserna i projektet och ta helhetsansvar för landskapsarkitekturen. Vi är redan djupt involverade i projektet och ser fram emot att vidareutveckla samarbetet med hela byggherrens organisation, säger Mette Dan-Weibel, Director Healthcare på LINK Arkitektur.

Tidigare samarbete

LINK Arkitektur och Multiconsult fortsätter samarbetet med partners från tidigare projekt såsom det nya sjukhuset i Drammen, Tønsbergprojektet vid sjukhuset i Vestfold och Campus Ås. Den gemensamma nämnaren för dessa projekt är att de har varit stora och komplexa, och där det har varit mycket viktigt att tillgodose brukarnas behov på ett bra sätt.

Om det nya Rikshospitalet på Gaustad

Rikshospitalet ska samla regionala och nationella funktioner i ett regionsjukhus samt inrymma lokalsjukhusfunktioner för några distrikt. Utvecklingen av Rikshospitalet är planerat för en bruttoarea på ca 140 000 m2, inklusive universitetsytor och ersättningslokaler för byggnader som rivs. Godkända styrningsramar för det nya sjukhuset är ca 15,4 miljarder norska kronor.

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se