Nyheter

LINK Arkitektur riggar för förstärkt digital satsning

LINK Arkitektur stärker sin digitala satsning

LINK Arkitektur riggar för förstärkt digital satsning

2020-11-27

LINK Arkitekturs ambition är att vara en så kallad early adapter av ny teknologi och stärker nu företagets satsning på digital utveckling. För att ligga i framkant rekryteras ytterligare experter inom parametrisk design i Danmark, Norge och Sverige. Dessutom värvas det internt till ett skandinaviskt, nyetablerat digitalt kompetensnätverk.

Företaget ska ha en offensiv teknologiutveckling de närmaste åren och satsar på en ambitiös strategi som kräver en utökad spetskompetens inom parametrisk design och BIM. Med ökat fokus på hållbarhet och effektivisering i branschen är målet att skapa mervärden för kunderna, samtidigt som den arkitektoniska kvaliteten främjas i projekten. Med hjälp av parametrisk design kan de mest optimala lösningarna presenteras för kunderna och redan i tidigt skede kan hållbarhetsmål och kundkrav säkras.

Kompetensnätverket för digitalisering värvar representanter från såväl olika kontor som affärsområden inom koncernen. Genom organisationens unika bredd, kommer man att utveckla medarbetarnas kompetens för att uppnå de strategiska målen. Dessutom går företaget aktivt ut och rekryterar specifika tjänster inom parametrisk design, som ska driva satsningen tillsammans med befintliga medarbetare.

– LINK ligger redan långt fram inom digitalisering i allmänhet och inom BIM och parametrisk design i synnerhet. Vi följer noga hur området utvecklas under kommande år. LINK är ett kunskapsrikt företag med 500 medarbetare i Skandinavien och vill driva utvecklingen inom digitalisering framöver. Med hög innovationstakt bidrar vi till att sätta premisserna för hållbar samhällsarkitektur, förklara Martha Bergh Lund, operativ chef på LINK Arkitektur. 

Läs mer om de lediga tjänsterna här: https://linkarkitektur.com/se/Om-LINK/Jobba-hos-oss

Kontaktperson

Arno De Ryst
Head of Digital
Mob:
+46 72 230 03 41
arno.deryst
@linkarkitektur.se