Nyheter

Idag invigs Sigtuna stadsängars nya hållbara saluhall

Lidls nya butikskoncept ger plats för både saluhall, restaurang och gym. Foto: Mikael Olsson

Idag invigs Sigtuna stadsängars nya hållbara saluhall

2020-11-12

Hållbarhet och gestaltning har stått i fokus när LINK Arkitektur utformat Sigtunas nya saluhall. En butik som skiljer sig från livsmedelskedjan Lidls övriga koncept med plats för både restaurang och gym.

– Arkitektur är ett kraftfullt verktyg för att reducera ett projekts klimatpåverkan. Att i ett tidigt skede utvärdera alla val och mäta effekten av olika designbeslut har varit avgörande för resultatet, liksom samarbetet med Lidl. Förhoppningen är att butiken blir en mötesplats som lever och utvecklas under många år framöver. Vi som arbetat i projektet har fått nya insikter om hållbar och klimatsmart arkitektur och i nästa projekt kommer vi att nå ännu längre, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK Arkitektur.

Höga hållbarhetsmål

Den nya multifunktionsbyggnaden i Sigtuna har en stomme av limträ och KL-trä och ska miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. De höga hållbarhetsmålen innebär bland annat att byggnationen inte ska påverka platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner på den anslutande parkeringsytan och längs med den intilliggande vägen. Dessutom anläggs planteringar på taken. Takets form är anpassat för att utnyttja bästa solläge till solcellspaneler, samtidigt som det bidrar till byggnadens identitet och attraktivitet.

Nytt butikskoncept

Sigtuna saluhall är ett helt nytt butikskoncept för livsmedelskedjan Lidl. Förutom den höga hållbarhetsprofilen är saluhallen inspirerad av en marknad med flera verksamheter under samma tak. Här finns både livsmedelsbutik, delikatessbutik och restaurang, ett gym och en ytterligare lokal med ännu obestämd hyresgäst. Konceptet handlar om att ge platsen så mycket variation som möjligt och samtidigt behålla områdets småstadskaraktär.

Det karakteristiska taket ger byggnaden både rymd och en stark identitet, som med sin placering mellan torget och landsvägen, fungerar som landmärke och entré till Sigtuna stadsängar. De stora glaspartierna och utkragande skärmtaken mot torget skapar en inbjudande och välkomnande atmosfär. Den varma känslan förstärks ytterligare genom en konsekvent användning av trä, både som bärande byggmaterial och som inre och yttre ytskikt.

Från tävling till färdig byggnad

Tillsammans med Lidl vann LINK Arkitektur en markanvisningstävling år 2017 och nu, tre år senare, invigs den nya saluhallen. Under projektet har LINK Arkitektur haft rollen som generalkonsult och ansvarat för arkitektur, inredningsarkitektur, projekteringsledning. Byggnaden har uppförts som en utförandeentreprenad och har letts av projektteamet hela vägen från tävling till färdig byggnad.

Kontaktperson

Alexander Landborn
Klimatsmart arkitektur, Hållbarhetschef
Mob:
+46 72 244 77 42
alexander.landborn
@linkarkitektur.se