Nyheter

Världens första NollCO2-certifierade byggnad invigd

Världens första NollCO2-certifierade byggnad, av LINK arkitektur

Världens första NollCO2-certifierade byggnad invigd

2020-07-01

För två år sedan fick LINK arkitektur i uppdrag att formge den allra första NollCO2-certifierade byggnaden i världen. Nu står byggnaden klar och den 25:e juni invigdes den nya Lidl-butiken i Visby.

Projektet har genomförts som ett pilotprojekt för den nya certifieringen NollCO2, i samarbete med Lidl och Sweden Green Building Council. Certifieringen är nu tillgänglig för projekt med höga hållbarhetsambitioner där ett nettonollutsläpp uppnås under byggnadens livscykel.

– Uppdraget var att undersöka hur långt ifrån en standardbutik som man behöver gå för att nå ett riktigt lågt klimatavtryck. Att, i samverkan med de andra aktörerna, analysera olika lösningar i tid och otid är det som har lett fram till ett så gott resultat. Vi har lärt oss massor och det har dessutom tillkommit flera nya, hållbara material på marknaden under projektets gång. Det ser vi fram emot att ta med oss in i alla våra projekt framöver, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Konceptet för den nya butiken i Visby består av flera samverkande lösningar för att uppnå certifieringskraven för både NollCO2 och BREEAM-SE Excellent. Butiken är, så när som på betongplattan, byggd helt i trä med både träpaneler, träväggar, träbalkar och trätak. Den har utrustats med solceller, gröna takytor med sedumväxter, gräs och örter. På tomten finns dessutom ekozoner och planteringsytor som bidrar till biologisk mångfald.

Byggprojektet har krävt ett helhetstänkande genom hela processen där beställare, arkitekt och byggentreprenör har arbetat tätt tillsammans. Med noggranna uträkningar och genomtänkta val av material, fasader, glasytor, isolering, solavskärmning och energisystem har klimatpåverkan reducerats till en nettonollutsläppsbyggnad.

Den 25:e juni 2020 invigdes därmed världens första NollCO2-certifierade byggnad.

Kontaktperson

Per Olsson
Hållbarhetschef
Mob:
+46 70 283 60 76
per.olsson@linkarkitektur.se