Nyheter

Nu lanseras handbok i nordisk placemaking

Handbok i nordisk placemaking, framtagen av LINK arkitektur, Future Place Leadership och Tryggare Sverige

Nu lanseras handbok i nordisk placemaking

2020-06-04

Placemaking är ett sätt att skapa attraktiva och trygga platser med identitet. Metoden har använts med framgång över hela världen, men härstammar från USA. Nu har en handbok tagits fram för hur olika aktörer kan arbeta med det i nordiska förhållanden. Bakom boken står LINK arkitektur, Future Place Leadership och Stiftelsen Tryggare Sverige.

– Den enkla sanningen är att människor är det som allra mest attraherar andra människor till en plats. Så vad är det då som gör vissa platser härligare än andra? Och hur får vi människor att mötas i urbana miljöer när det inte är sommar och sol året om? Här i Norden behöver vi bli ännu bättre på inkluderande processer, att organisera oss kring platsen i stället för i stuprör och att involvera driften redan i planeringsstadiet. Det är också viktigt att tänka igenom alla årstiderna när vi planerar våra miljöer. Det är bland annat det som den här handboken ger råd kring, berättar Petra Svensson Gleisner, affärsutvecklingschef på LINK arkitektur.

Handboken är ett resultat av utvecklingsprojektet Placemaking in the Nordics. LINK arkitektur, Future Place Leadership och Stiftelsen Tryggare Sverige har drivit projektet tillsammans med 16 kommuner, företag och organisationer från Sverige, Norge, Finland och Nederländerna. Tillsammans har de studerat förebildsprojekt, utforskat utmaningar och framgångsfaktorer och slutligen tagit fram en innovativ handbok för hur placemaking kan implementeras i Norden.

Sju insikter

Under projektets gång har projektdeltagarna tagit med sig bland annat dessa sju insikter:

  1. Organisationen är essentiell – alla som berörs av platsen under ett eller annat skede, behöver också inkluderas tidigt i processen och involveras i att skapa en gemensam vision. Det handlar om såväl kommun, fastighetsägare, projektörer, användare, de som ansvarar för underhållet m.fl.
  2. Drömmar dröms tillsammans – om vi genomför en s.k. bottom-up-process utgår vi ifrån de människor som vistas där. Vad vill just de göra? Vad har de för behov? Därför genomförs analyser tillsammans med alla intressenter.
  3. Börja smått – Placemaking behöver varken vara dyrt, omfattande eller svårt. Det går att komma igång ganska enkelt med till exempel en pop-up, som utvärderas och vidareutvecklas. Det är även ett smidigt sätt att fånga in de som visar intresse för platsen och så är man igång med att starta upp en projektgrupp.
  4. En plats blir aldrig färdig – när förutsättningarna finns på plats, måste det också finnas en plan och en tydlig ansvarsfördelning för hur aktiviteter ska arrangeras och för hur platsen ska underhållas och utvecklas. Det är en av framgångsfaktorerna för en lyckad placemakingprocess.
  5. Eldsjälar behövs – placemaking kan innebära långa och komplexa processer. Därför är det så viktigt att i ett tidigt stadium få med sig eldsjälar och ambassadörer som har energi och vilja att driva projektet hela vägen i mål.
  6. Året runt – i andra länder oroar man sig för att det är för mycket människor på en och samma plats. I Norden är utmaningen omvänd. Vi behöver arbeta med våra stadsstrukturer för att samla människor och med en programmering som hjälper till att befolka platser året om. Eftersom det är kallt ofta och länge behöver vi platser som är anpassade för just det, såsom uppvärmda bänkar, skridskobanor m.m.
  7. Placemaking inomhus och i naturen – i ett grått och kallt klimat kan vi inte alltid mötas utomhus och då behöver vi inomhusmiljöer som inte är kommersiella, såsom badhus, bibliotek, greenhouses m.m. I Norden är vi traditionellt bra på det här, men det finns också gott om utrymme för innovation. Vi ser också en outvecklad potential för att skapa mötesplatser i icke-urbana miljöer såsom vid sjöar och i skogar. Här vistas vi ändå för att ägna oss åt friluftsliv och njuta av naturen. Varför inte skapa platser som gör naturen ännu mer tillgänglig och där vi kan njuta av den tillsammans?

Utvecklingsprojektet sattes igång för ett år sedan, med en inspirationsföreläsning av Ethan Kent. Han är vd på PlacemakingX, ett globalt nätverk för ledare som arbetar tillsammans med att påskynda utvecklingen av placemaking för att skapa hälsosamma, inkluderande, trygga och älskade samhällen.

– I was happy to help kick off their process of developing a Nordic approach to placemaking. The resulting handbook is a valuable placemaking resource, to chart a course, and adapt tools and principles, for the regional placemaking movement. We look forward to continuing to support, and learn from, the ongoing campaign in the region, säger Ethan Kent.

Webbinarium

I anknytning till boksläppet inleds också en serie med webbinarium som kommer att handla om just platssamverkan och placemaking. Det första i ordningen belyser vad det egentligen är som skapar en attraktiv plats. Från LINK arkitektur deltar Andreas Lebisch. Webbinariet är kostnadsfritt och hålls den 9:e juni. Mer om det här: https://www.eventbrite.com/e/placemaking-att-omvandla-ytor-till-platser-registrering-105935620292

Handboken

Handboken vänder sig primärt till kommuner och fastighetsutvecklare som står inför utmaningen att skapa eller omvandla segregerade, otrygga och oinspirerande ytor till integrerade, hållbara och minnesvärda platser.

Handboken kan laddas ner kostnadsfritt här:
https://linkarkitektur.com/se/Tjaenster/Urbanism2/Placemaking

Kontakt

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklingschef, LINK arkitektur
petra.gleisner@linkarkitektur.se, 070-271 57 59

Marcus Andersson
Vd, Future Place Leadership
ma@futureplaceleadership.com, 070-867 36 34

Cornelis Uittenbogaard
Stadsplanerare och forskare, Tryggare Sverige
cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org, 076-340 89 99

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se