Nyheter

LINK arkitektur storsatsar på parametrisk design och rekryterar André Agi

Jan Buthkei, André Agi och Franz Forsberg-Mussault, kompetensansvariga för parametrisk design på LINK arkitektur

LINK arkitektur storsatsar på parametrisk design och rekryterar André Agi

2019-12-16

Framtiden inom digitalisering ligger i parametrisk design, ett effektivt verktyg för att lämna beräkningarna till skript och frigöra tid till arkitektonisk gestaltning. LINK arkitektur vill satsa ännu mer på denna utveckling och gör det bland annat genom att rekrytera experter i både Sverige, Norge och Danmark.

I Sverige leds utvecklingen av nyrekryterade André Agi, en av Sveriges främsta utvecklare inom parametrisk design. Tillsammans med Franz Forsberg-Mussault i Norge och Jan Buthkei Danmark kommer han att driva satsningen, där målet är att effektivisera det interna arbetet, göra det enklare och ännu mer självklart att skapa hållbara byggnader och att i ännu större utsträckning bistå beställarna med underlag för att kunna göra en så god investering som möjligt.

- Det ska bli enormt spännande att följa hur vår yrkesroll kommer att utvecklas i takt med tekniken. En del oroar sig för hur automatisering kommer att påverka hur vi skapar arkitektur och att det finns en risk att vi bygger bort människorna, men det är tvärt om. Våra arkitekters och ingenjörers roll ska alltid vara att skapa bra arkitektur och att fatta beslut kring projektets utformning när både fakta och mjukare värden ska tas hänsyn till. Utnyttjandet av nya tekniker handlar snarare om att ge dem förutsättningar att fatta mer informerade beslut, menar André Agi, kompetensansvarig för parametrisk design på LINK arkitektur.

André kommer senast från Liljewall arkitekter, där han arbetade med digital utveckling och parametrisk design. Han har också en bakgrund inom programmering och är utbildad arkitekt. På LINK arkitektur blir han nu kompetensledare för parametrisk design. Parallellt med det kommer han att arbeta i projekt samt med att utöka marknaden i Göteborg.

Datadriven framtid

Parametrisk design handlar om att göra design mätbar genom att utvärdera data och basera gestaltningen på logik och fakta. Med teknikens hjälp kan solljus, vind, inomhusklimat och CO2-påverkan m.m. spela en avgörande roll för byggnadens utformning. Projektets viktigaste parametrar definieras och sedan hjälper algoritmer till att ge arkitekten direkt feedback på huruvida designen uppnår kraven eller inte. Detta ger ett gediget underlag till arkitekterna, som i sin tur kan fokusera på det som de gör bäst- att skapa bra arkitektur och ta fram det bästa förslaget till kunden. Detta görs naturligtvis även idag, men när tekniken nyttjas på ett mer effektivt sätt sparas mycket tid, förslagen optimeras och arkitekturkvaliteten höjs.

- Vi är väldigt glada över att ha André Agi med i utvecklingsarbetet och som ett operativt stöd i våra projekt. Jag har fullt förtroende för att han kommer att bana väg för våra ambitioner inom arkitekturkvalitet, hållbarhet och effektivitet, säger Arno De Ryst, ansvarig för BIM och digitalisering på LINK arkitektur i Sverige.

Tidigare erfarenhet

Redan nu finns det erfarenhet av parametrisk design inom LINK arkitektur. Exempelvis har fasaden på Hammerfests sjukhus utformats med parametrar med direktkoppling till den huvudsakliga 3D-modellen. Det betyder att man kan bearbeta den invändiga planritningen fram till några timmar före leverans och uppdatera fasaden med korrekt fönsterplacering och dagsljusförhållande i patientrum och kontor. Ett annat exempel är utvecklingen av Mysens centrum, sydost om Oslo, där huvudkriteriet är att skapa förutsättningar för optimalt dagsljus och inomhusklimat till en låg kostnad. I det fallet används visuell programmering för att kartlägga dagsljus och utsikt samt energianvändning och -produktion för att uppnå hållbar arkitektur.

Nu ska den datadrivna designen ta ännu större plats i projekten. André Agi tillträdde sin tjänst i Göteborg den 2:e december och i början av 2020 drar satsningen igång ordentligt inom hela koncernen.

Kontaktperson

Arno De Ryst
Head of Digital
Mob:
+46 72 230 03 41
arno.deryst
@linkarkitektur.se