Nyheter

Nytt landmärke i Helsingborg signeras Fastighets AB 3Hus och LINK arkitektur

På Drottninghög planerar Helsingborgs stad en större omvandling som ska lyfta stadsdelen till ett nytt kulturellt center. LINK arkitektur har valts ut som arkitekt.

Nytt landmärke i Helsingborg signeras Fastighets AB 3Hus och LINK arkitektur

2019-10-28

Fastighets AB 3Hus har i samarbete med LINK arkitektur, vunnit en markanvisningstävling på Drottninghög i Helsingborg. Här planerar Helsingborgs stad en större omvandling som ska lyfta stadsdelen till ett nytt kulturellt center.

Drottninghög står inför en större omvandling där en förtätning, större torg, bättre kollektivtrafik och tydligare koppling till Helsingborgs centrum ska skapa ett område med identitet, trygghet och attraktivitet – ett område att vara stolt över.

– I tävlingen utvärderades de inkomna förslagen med avseende på gestaltning, gröna värden och upplåtelseformer samt hur förslaget bidrar till ett levande centrum. Drottninghög är en av de mest intressanta stadsdelarna i Helsingborg med fantastiska miljöer och närhet till allt, säger Joakim Lindahl på Fastighets AB 3Hus.

Byggnaden, om ca 8 000 kvm i 16 våningsplan, ska inrymma en kombination av bostadsrätter och hyresrätter samt publika lokaler för att nå en bred målgrupp och balansera utbudet i området. LINK arkitekturs vision för projektet är att skapa ett urbant landmärke bestående av en byggnad som mjukt trappar sig upp från 3 till 16 våningar. Ett nytt stadsrum som hjärta för stadsdelen och en ny förtätning som kan ge stöd åt rum och stråk.

– Vårt förslag öppnar upp stadsdelen mot kringliggande områden. Vi förlägger offentliga funktioner i gatuplan och högst upp i byggnaden och drar samtidigt nytta av de gröna rummens förmåga att främja möten. På så sätt bjuder vi in staden till det nygamla området. Vi ser enormt mycket fram emot att sätta igång, säger Alexandra Adriani och Marius Lorentzen på LINK arkitektur.

Gröna tak och stadsodling

Hela byggnaden genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De boende ska erbjudas utbildning i hållbar livsstil, cykelparkeringar ska premieras och regnvatten ska tillvaratas. Gröna rum med stadsodling, dagvattenfördröjning och gröna tak främjar en biologisk mångfald.

Presenteras på stadsmässa 2022

Drottninghögs nya landmärke kommer att presenteras på H22, Helsingborgs stadsmässa år 2022, där fokus ligger på hur vi ska bygga framtidens välfärd genom smarta och hållbara städer.

Preliminär byggstart är under våren 2021 och med inflyttning sommaren 2023.

Kontaktpersoner

Marius Lorentzen, LINK arkitektur: 073 518 50 20, marius.lorentzen@linkarkitektur.se
Christer Andersson, vd, Fastighets AB 3Hus: 042-535 01
Joakim Lindahl, projekt- och fastighetsutveckling, Fastighets AB 3 Hus: 042-564 00

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Regionchef Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se