Nyheter

LINK arkitektur vinner markanvisning för flerbostadshus i Trelleborg

Stadsparkskvarteren - ett vinnande förslag av LINK arkitektur

LINK arkitektur vinner markanvisning för flerbostadshus i Trelleborg

2019-09-19

LINK arkitektur har tillsammans med Fastighets AB 3hus fått förtroendet att upprätta nya bostäder i kuststaden Trelleborg.

I Trelleborg pågår en omfattande stadsutveckling med satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder. En ny infart till hamnen ska lämna plats för stadslivet att länkas samman med havet.

600 nya bostäder

Den markanvisningstävling som kommunen nu har genomfört gäller området Övre och Stadsparkskvareteren, ett stenkast från Trelleborgs centralstation. Omvandlingen ska knyta ihop Trelleborgs stadskärna och utvecklas till en grön och småskalig stadsdel med 600 bostäder. Fem aktörer fick tilldelning i området och LINK arkitektur, tillsammans med 3Hus, stod som vinnare för ett flerbostadshus med en stor variation av lägenheter mellan 35–95 m2.

– Övre är ett attraktivt projekt med sitt centrala läge och intresset från exploatörer har varit stort. Vi har haft många fina förslag att välja mellan. Jag ser fram emot nästa steg där vi kan börja se förändringen i den fysiska miljön, säger Mårten Olsson, Trelleborgs kommuns mark- och exploateringschef.

Ett socialt bostadshus

För det bostadshus som LINK arkitektur nu har vunnit föreslås ett koncept med en stor variation av verksamheter i gatuplan. Här kan försäljning av lokalproducerade grönsaker samsas med cykelbutik och -verkstad, gemensamhetslokaler för de boende, föreningslokaler, kaféer och restauranger för ett rikt stadsliv. På våningsplanen ovanför placeras bostäder sammanlänkade med loftgångar, som en förlängning av bostaden. Här ryms både odlingslådor, cykelparkering och sittplatser. Dessa halvprivata uterum ska tillsammans med en tydlig koppling mellan inom- och utomhusmiljöer främja social interaktion, öka tryggheten och tillföra någonting nytt till gaturummet.

– Vi är väldigt glada över att få bidra till den spännande utvecklingen i Trelleborg! Kärnan i vårt förslag bygger på en öppenhet och gemenskap med välkomnande entréer och en vardagsrumskänsla i gaturummet, säger Marius Lorentzen, arkitekt på LINK arkitektur och ansvarig för bostadsprojektet.

Kontaktperson

Marius Lorentzen, ansvarig arkitekt
marius.lorentzen@linkarkitektur.se
+46 73 518 50 20

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Regionchef Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se