Nyheter

LINK arkitektur presenterar Skandionkliniken på European Healthcare Design i London

Anna Espling Rolf och Li Liljeberg på LINK arkitektur presenterar Skandionkliniken på European Healthcare Design i London.

LINK arkitektur presenterar Skandionkliniken på European Healthcare Design i London

2019-05-23

Anna Espling Rolf och Li Liljeberg på LINK arkitektur presenterar Skandionkliniken på konferensen European Healthcare Design Congress & Exhibition 2019 i London. Förutom spetsprojekt inom vårdarkitektur bjuder konferensen på temat digital utveckling i den moderna vården.

Den 17–18 juni arrangerar Architects for health och SALUS Global Knowledge Exchange konferensen European Healthcare Design Congress & Exhibition i London. Där deltar aktörer inom vård- och hälsosektorn från Europa och hela den engelskspråkiga världen.

Utvalda projekt

På konferensen speglas det bästa som Europa har inom vårdarkitektur och man erbjuder bland annat fördjupande presentationer av vissa utvalda projekt. LINK arkitektur deltar i konferensen och kommer att presentera Skandionkliniken.

– Det ska bli väldigt roligt att berätta om Skandionkliniken på plats i London. Vi är stolta över att ha blivit utvalda bland nästan 150 andra, säger Anna Rolf, arkitekt som genomför presentationen tillsammans med kollegan Li Liljeberg.

Konst och arkitektur i samverkan

Skandionkliniken i Uppsala är Nordens första cancerklinik för behandling med protoner. Anna och Li kommer att tala om hur konst och arkitektur kan samverka i denna högteknologiska miljö. I byggnaden ryms både en mycket avancerad strålbehandling, förberedelserum, kontor, konferensrum, ett hotell och en restaurang. I en spännande arkitektonisk utmaning har alla komplexa byggnadstekniska krav och funktioner sammanfogats till en välfungerande helhet som uppskattas av såväl patienter och besökare som personal.

– Många av patienterna på Skandionkliniken har besökt många andra sjukhus innan de kommer hit. Ett uttalat mål var därför att frångå den klassiskt sterila sjukhusmiljön och skapa en annorlunda, trivsam, effektiv och omhändertagande helhet, säger Anna Espling Rolf, ansvarig för vårdarkitektur på LINK arkitektur.

Konferensen har åtta olika fokusområden, där Annas och Lis presentation finns under spåret Art, design and technology – designing för cancer care.

Platsbaserade vårdtjänster

2019 års tema på konferensen är Blurring the boundaries – designing place-based health systems, som handlar om hur den digitala utvecklingen tar plats i den moderna sjukvården. Anna ser fram emot att diskutera dessa frågor med vårdspecialister och kollegor från hela världen.

– Jag kommer att titta extra på hur innovation och digitalisering kan bidra till en mer jämlik vård med hög kvalitet. De lösningar som idag tas fram för vård i glesbygd i exempelvis Kanada, som har mycket mer utspridd befolkning än Sverige, är väldigt spännande. Här sker en teknikutveckling som kommer att göra nytta både i glesbygd och mer urbana områden och som är viktig att följa, säger Anna Espling Rolf.

Kontaktperson

Anna Espling Rolf
Ansvarig för sjukhusarkitektur, Arkitekt SAR/MSA
Mob:
+46 10 479 99 01
anna.rolf@linkarkitektur.se