Nyheter

LINK arkitektur + Nyhem vinner markanvisningstävling i Järfälla

Stolt tornar de nya husen fram och sätter Söderhöjden på kartan (bild: LINK arkitektur/Tegmark)

LINK arkitektur + Nyhem vinner markanvisningstävling i Järfälla

2019-02-01

I en ambition att förtäta Söderhöjden och samtidigt variera utbudet av bostadsformer i området, utlyste Järfälla kommun en markanvisningstävling för nya bostadsrätter. LINK arkitektur i samarbete med Nyhem står som vinnare i tävlingen som nu är avgjord.

Tävlingsförslaget ”Hemma på vår gata i stan” omfattar ca 140 bostadsrätter i stadsdelen Söderhöjden, norr om Stockholm. De nya husen syns tydligt från motorvägen och bidrar till en ny identitet för området i en strävan att sammanlänka Barkarbystaden och Jakobsberg.

– Vårt kriterium var att husen ska stå i minst 100 år och då ville vi samarbeta med ett arkitektkontor som tar hållbarhetsfrågorna på stort allvar. Valet föll på LINK arkitektur och vi är väldigt nöjda med samarbetet, säger Robert Vangstad, vd på Nyhem Projektutveckling.

Bostäderna består av moduler som är byggda med ett lågenergisystem för ventilation och husen med central uppvärmning för att minimera drift- och förvaltningskostnader över tid. Klimatskalet minimerar byggnadernas nettoenergi och byggnaderna använder ett värmesystem som kombinerar återvinning av frånluft, förvärmd tilluft och/eller varmvatten. Som komplement till det hållbara energisystemet, finns möjlighet till solceller på taken. Den industriella produktionen minimerar materialspill och onödigt emballage, samt minimerar behovet av energikrävande maskiner på arbetsplatsen.

LINK arkitektur har samarbetat med landskapsarkitekt Per Axelsson på Arkitema för att verkligen kunna ta ett helhetsgrepp på området, från stadsplan till entrédörr.

– Att trivas där du bor handlar både om husen i sig och om de sociala hållbarhetsaspekterna i stadsplaneringen. Då krävs såväl flexibla planlösningar och tilltalande fasader som inkluderande innergårdar, säkra trafiklösningar och levande bottenvåningar. Allt det ryms i vårt förslag, säger Andreas Fernek, ansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Bostädernas läge intill motorvägen leder ofta till höga plank, men för att undvika det har arkitekterna vänt bostäderna mot den bullerfria sidan och låtit de sammankopplade huskropparna själva agera bullerskydd. Husen växlar i utseende, höjd och vinklar och bidrar därmed till en variation i området samtidigt som de förhåller sig till miljonprogrammets arkitektur. Stolt tornar de nya husen fram och sätter Söderhöjden på kartan.

Kontaktperson

Linda Santesson
Regionchef Stockholm
Mob:
+46726564151
linda.santesson
@linkarkitektur.se