Nyheter

LINK arkitektur skriver under för en klimatneutral bransch

Lidl-butiken i Visby är ett av projekten med högt hållbarhetsfokus, som LINK arkitektur arbetar med.

LINK arkitektur skriver under för en klimatneutral bransch

2019-01-17

LINK arkitektur har, som ett av få arkitektkontor, skrivit under regeringens färdplan för fossilfritt byggande inom bygg- och anläggningssektorn. Satsningen är en del mot ett fossilfritt Sverige 2045.

– Klimatet är vår tids ödesfråga och även vår egen hjärtefråga. Då är det självklart att vi också tar vårt ansvar som arkitekter och ser till att de lösningar och mål som sätts upp fungerar i hela kedjan, säger John Lydholm, vd på LINK arkitektur.

Efter klimatmötet i Paris 2015, initierade regeringen Fossilfritt Sverige, för att kunna nå målet om ett klimatneutralt samhälle 2045. Sedan dess har 12 branscher tagit fram färdplaner för att uppnå målet och kunna bidra till en konkurrenskraft på den internationella marknaden.

LINK arkitektur står bakom färdplanens mål om netto-nollutsläpp av växthusgaser 2045. Det innebär bland annat att ta ansvar för att i projekt föreslå resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Arkitektkontoret arbetar redan med flera projekt med hållbarhetsfokus, däribland ett pilotprojekt för SGBC:s nya certifiering NollCO2, ett av de mest ambitiösa projekten i sitt slag i Sverige. Läs mer om Lidl-butiken i Visby >

Kontaktperson